Jaunumi

Aizvadīts pirmais Ekopirmsskolu draudzības pasākums

Otrdien, 14.maijā, mūsu bērnudārzā notika pirmais Ekopirmsskolu draudzības pasākums. Uzņēmām ciemiņus –  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”  ekopadomes dalībniekus, kā arī Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes pedagogus.  Pasākuma vadītājas – Gudrās pūces rosināti, bērni piedalījās dažādās interesantās izglītojošās un sportiskās aktivitātēs: atpazina kokus un lakstaugus, spēlēja galda spēles par ekosistēmām un putniem,  paši izgatavoja rotaļlietas no koka, zīmēja, lika lielās puzzles,  kā arī pārbaudīja savu vērīgumu, meklējot dabā “paslēpušos” atkritumus.

Ar lielu sajūsmu  mazie svētku  dalībnieki izmēģināja roku maizītes cepšanā uz ugunskura un gardām mutēm notiesāja arī ciemiņu atvestos vietējos un veselīgos cienastus.

Kamēr bērni aizrautīgi darbojās, notika ekopadomes pārstāvju diskusija par līdzšinējo pieredzi Ekoskolu programmā un dalīšanās ar labās prakses piemēriem par vides tematikas iekļaušanu rotaļnodarbībās un visā pirmsskolas ikdienā.  Savstarpējā domu apmaiņā ieguvām jaunas idejas gan par vecāko bērnu iesaistīšanu mazās ekopadomes darbībā,  gan sabiedrības informēšanu par Ekoskolās notiekošo. Diskusijas laikā sapratām, ka mums pašiem   daudz aktīvāk jāstāsta apkārtējiem cilvēkiem, kā notiek mācību process Ekoskolā un kā bērni,  iesaistoties dažādās aktivitātēs, mācās pazīt un saudzēt dabu un veido izpratni, ka katrai rīcībai ir sekas, no kurām atkarīga mūsu planētas turpmākā pastāvēšana.   

Pasākuma noslēgumā vienojāmies iesākto tradīciju turpināt un nākamā gada pavasarī satikties Alūksnē!

)