“MĒS PAR VISIEM!”

2013./2014. m.g., sadarbojoties ar vairākiem aktīviem vietējiem jauniešiem, no kuriem daži jau paši ir kļuvuši par vecākiem, pirmo reizi mūsu pirmsskolas izglītības iestādē  tika realizēts jauniešu iniciatīvas projekts „Mēs par visiem”, kura mērķis bija veicināt starppaaudžu sadarbību.  Sadarbojoties un iesaistoties bērniem, iestādes darbiniekiem, vecākiem, vecvecākiem, māsām un brāļiem, tika organizētas daudzveidīgas aktivitātes-  radošās darbnīcas, talkas jaunā dārza izveidošanai,  ekskursijas uz maizes ceptuvi, diskusiju vakars, laivu brauciens, u.c. pasākumi.