“Kustini prātu”

2020./2021.mācību gadā 5-6-gadnieku grupas bērni kopā ar skolotājām Velgu Žalimu un Spulgu Upāni darbosies eTwinning nacionālajā  projektā “Kustini prātu!”

eTwinning ir Eiropas skolu tiešsaistes sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā.

Projektā kopā ar mums darbojas bērni un pedagogi no Vecpiebalgas novada pamatskolas, Siguldas pilsētas PII “Ābelīte”,  Bauskas novada PII “Zīlīte” un Cēsu pilsētas 3.PII.

Projekta ietvaros bērni iepazīst dažādas savas grupas un ģimenes intelektuālās spēles, un, iedvesmojoties no tām, izveido savas spēles, ar kurām projekta noslēgumā iepazīstinās pārējos projekta dalībniekus.

Projekta koordinatore mūsu PII- vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Piecgadniekiem prāta spēles patīk!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.februārī– pirmā projekta partneru- bērnu satikšanās tiešsaistē- sasveicināšanās, iepazīšanās, nosaucot savu vārdu un nedaudz pastāstot par sevi un savu bērnudārzu. Esam gandarīti, ka bērni ir droši un aktīvi! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22.janvārī– pirmā projekta partneru- pedagogu sanāksme tiešsaistē: pārrunājam līdz šim paveikto katrā pirmsskolas grupā, izveidojam aktivitāšu laika grafiku:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lai savām rokām izgatavotu rotaļlietas no koka, vajadzīgs gan ass prāts un uzņēmība, gan skolotāja Dzintara gudrais padoms:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Piecgadnieki savās rotaļās izmanto Beebot- robotu bites!