“Kustini prātu”

2020./2021.mācību gadā 5-6-gadnieku grupas bērni kopā ar skolotājām Velgu Žalimu un Spulgu Upāni darbosies eTwinning nacionālajā  projektā “Kustini prātu!”

eTwinning ir Eiropas skolu tiešsaistes sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā.

Projektā kopā ar mums darbosies bērni un pedagogi no Vecpiebalgas novada pamatskolas, Siguldas pilsētas PII “Ābelīte”,  Bauskas novada PII “Zīlīte” un Cēsu pilsētas 3.PII.

Projekta ietvaros bērni iepazīs dažādas savas grupas un ģimenes intelektuālās spēles, un, iedvesmojoties no tām, izveidos savas spēles, ar kurām iepazīstinās pārējos projekta dalībniekus.

Projekta koordinatore mūsu PII- vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova