“Kustini prātu”

2020./2021.mācību gadā 5-6-gadnieku grupas bērni kopā ar skolotājām Velgu Žalimu un Spulgu Upāni darbojas eTwinning nacionālajā  projektā “Kustini prātu!”

eTwinning ir Eiropas skolu tiešsaistes sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā.

Projektā kopā ar mums piedalās bērni un pedagogi no Vecpiebalgas novada pamatskolas, Siguldas pilsētas PII “Ābelīte”,  Bauskas novada PII “Zīlīte” un Cēsu pilsētas 3.PII.

Projekta ietvaros bērni iepazīst dažādas savas grupas un ģimenes intelektuālās spēles, un, iedvesmojoties no tām, izveido savas spēles, ar kurām projekta noslēgumā iepazīstinās pārējos projekta dalībniekus.

Projekta koordinatore mūsu PII- vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova

***

Projekta rezultāts   elektroniska pašgatavoto spēļu grāmata “Kustini prātu!”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24.maijā, projekta noslēguma sanāksmē, izvērtējām projekta ieguvumus:

1.  Bērni visās pirmsskolās ar lielu aizrautību iesaistījās spēļu izgatavošanā. Lai arī projekts  tuvojas noslēgumam, pašu rokām top arvien jaunas spēles ikdienas rotaļām;

2. Gan pieaugušie, gan bērni ieguvuši jaunu pieredzi, piedaloties tiešsaistes sanāksmēs zoom platformā. Sevišķi tas ieinteresēja Taurenes bērnus, kuri turpina izmantot un pētīt zoom piedāvātās iespējas;

3. Tikšanās ar projekta partneriem tiešsaistē rosināja bērnu interesi par Latvijas pilsētām, tika pētīta karte un diskutēts, kur meklējami projekta partneri;

4. Projektu vērtējam kā izdevušos un vēlamies dalīties ar savu pieredzi un ieguvumiem ar citiem pirmsskolas pedagogiem e-žurnālā “Pirmsskolai”.

Attēls1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.maijā kopīgiem spēkiem tapis mūsu projekta logo!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30.martā piektajā tiešsaistes sanāksmē uzstājās mūsu pirmsskolas 5-gadnieku grupas audzēkņi. Bērni demonstrēja pašgatavotās spēles un pastāstīja, kā tās spēlēt:

Pārējiem dalībniekiem īpaši interesantas šķita mūsu bitītes- Beebot robotiņi, kuriem bērni kopā ar skolotājām izgatavojuši dažādus spēļu laukumu:

Vairākas skaistas un interesantas spēles izgatavojusi Bernadete kopā ar vecākiem:

Paula tiešsaistes sanāksmei pievienojās no mājām un pastāstīja, kā viegli apgūt matemātiku, izmantojot kinderolas:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

25.martā ceturtajā tiešsaistes sanāksmē ar savām spēlēm pārējos projekta partnerus iepazīstināja Cēsu 3. PII bērni. Ar lielu interesi uzzinājām, ka cēsinieki izgatavojuši gan dambreti un riču-raču, gan dažādas atmiņas spēles un pirkstu veiklības vingrināšanai veido torņus no metāla uzgriežņiem! Pedagogi priecājas, ka bērni tiešsaistes sarunās kļuvuši daudz drošāki, atvērtāki un runīgāki:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16.martā notika trešā projekta partneru tikšanās tiešsaistes sanāksmē. Šoreiz ar pašu veidotām spēlēm pārējos bērnus iepazīstināja  Siguldas PII “Ābelīte” audzēkņi.  Bērni izgatavojuši ļoti daudz spēļu! Uzzinājām, ka siguldieši prāta spēles izmanto, lai mācītos burtus un ciparus, labprāt spēlē kustību rotaļas ārā un ļoti gaida silto laiku, lai varētu rotaļāties svaigā gaisā: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.martāotrā projekta partneru tikšanās tiešsaistes sanāksmē. Vecpiebalgas novada Taurenes pamatskolas bērni iepazīstināja ar savām pašu gatavotajām spēlēm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Februāris tradicionāli ir Lietu otras dzīves mēnesis mūsu pirmsskolā. Šogad no otrreiz izmantojamiem materiāliem tapušas jaunas prāta spēles, kuras projekta noslēgumā tiks ievietotas arī tiešsaistes Spēļu grāmatā!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23.februārī– projekta partneru- pedagogu tikšanās tiešsaistes sanāksmē. Vienojamies par spēļu logo un apkopojuma veidošanu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Piecgadniekiem prāta spēles patīk!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.februārī– pirmā projekta partneru- bērnu satikšanās tiešsaistē- sasveicināšanās, iepazīšanās, nosaucot savu vārdu un nedaudz pastāstot par sevi un savu bērnudārzu. Esam gandarīti, ka bērni ir droši un aktīvi! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22.janvārī– pirmā projekta partneru- pedagogu sanāksme tiešsaistē: pārrunājam līdz šim paveikto katrā pirmsskolas grupā, izveidojam aktivitāšu laika grafiku:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lai savām rokām izgatavotu rotaļlietas no koka, vajadzīgs gan ass prāts un uzņēmība, gan skolotāja Dzintara gudrais padoms:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Piecgadnieki savās rotaļās izmanto Beebot- robotu bites!