Projekti

2020./2021. m.g. Eiropas Savienības programmas   Eiropas Solidaritātes korpuss Eiropas brīvprātīgā darba projekts

2020./2021. m.g.  Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning nacionālais projekts “KUSTINI PRĀTU”

2020./2021. m.g. Eiropas Savienības programmas   Eiropas Solidaritātes korpuss brīvprātīgā darba projekts “STRONGER TOGETHER 2”

2019./2020. m.g. Eiropas Savienības programmas   Eiropas Solidaritātes korpuss brīvprātīgā darba projekts “STRONGER TOGETHER”

2019.gada janvārī- maijā  sadarbībā ar Gulbenes bērnu bibliotēku un izdevniecību “Liels un mazs”   starptautisks projekts  “MŪSU MAZĀ BIBLIOTĒKA” 

2018./2019. m.g. ES programmas Erasmus + aktivitātes  Brīvprātīgais darbs projekts “READY, STEADY, GO!”  

2018. kvalitatīvas vides un veselības projekts „UZKOP DZĪVĪBAI SAUDZĪGI!”

2017./2018. m. g. ES programmas Erasmus + aktivitātes Eiropas Brīvprātīgais darbs projekts “CREATIVE TOGETHER!”  

2016.-2020. Starptautisks vides izglītības projekts “LIELĀS AUGU MEDĪBAS”

2016./2017.m.g. ES programmas Erasmus + aktivitātes Eiropas Brīvprātīgais darbs projekts “EXPLORE TOGETHER!”  

2015.- 2018. Starptautisks vides izglītības projekts “ĒDAM ATBILDĪGI!”

2015./2016. m.g.  Starptautiskais ekoskolu projekts “ECO-SCHOOLS GLOBAL SCRAPBOOK CAMPAIGN”

2014./2015.m.g. ES programmas “Erasmus+” jauniešu mobilitātes aktivitātes “Eiropas brīvprātīgais darbs” projekts “UP!”

2013./2014. m.g.  ES programmas “Jaunatne darbībā” apakšprogrammas “Eiropas brīvprātīgais darbs” projekts “SKATIES PLAŠĀK!”

2013./2014. m.g.  ES programmas “Jaunatne darbībā” projekts “MĒS PAR VISIEM!”