IESTĀDES PADOME

Daira Andževa 1. grupas vecāku pārstāve
Evija Krivmane 2. grupas vecāku pārstāve
Sabīne Jefimova 3. grupas vecāku pārstāve, iestādes padomes vadītāja
Anita Kļaviņa 4. grupas vecāku pārstāve
Lelde Jaunzema 5. grupas vecāku pārstāve
Monika Prokofjeva 5. grupas vecāku pārstāve
Līva Mezīte 6. grupas vecāku pārstāve
Dace Nagle iestādes vadītāja
Inita Artistova vadītājas vietniece izglītības jomā
Līga Sarkane pirmsskolas skolotāja
Velga Žalima pirmsskolas skolotāja

Iestādes padomes sēžu protokoli: 08-12-2016   30-03-2016   03-11-2015