Vecākiem

 

Cien. vecāki! Daarzeņi

  Informējam, ka mūsu pirmsskolā bērnu ēdināšanai iepērkam pašaudzētus dārzeņus un augļus, kā arī saldētas ogas.

Piedāvājumu lūdzam iepriekš saskaņot ar saimniecības vadītāju !

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mācīsim bērniem, cik svarīgi ir šķirot atkritumus:

atkritumi