Eiropas brīvprātīgā darba projekts

2021./2022. mācību gadā  Eiropas Savienības programmas Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros  tiek īstenots  jauns brīvprātīgā darba projekts , esot projekta koordinējošai iestādei. 

Melanie Kaiser no Vācijas, 

Romana Meyer no Austrijas,

Valeria Di Lallo un Marilena Marconi no Itālijas

strādā mūsu, Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Gulbenes 2.PII “Rūķītis”, Lejasciema PII “Kamenīte”, kā arī Gulbenes novada bibliotēkā un Lejasciema jauniešu centrā.

Jaunietes darbojas solidaritātes, digitālajās un zaļajās aktivitātēs, apgūst latviešu valodu un regulāri tiekas ar saviem mentoriem.

Projekta koordinatore- skolotāja Lāsma Lapkaša

***

13.janvārī projekta komandas tikšanās tiešsaistē: gads iesācies,  pārrunājot izdarītos darbus un plānojot jaunus:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.janvārī jaunietes turpina cītīgi apgūt latviešu valodu kopā ar skolotāju Elīnu Janovsku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.janvārī meitenes uzsākušas piedalīties tautas deju nodarbībās skolotāja Jāņa Matisona vadībā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Meitenes, gaidot Ziemassvētkus, kopā ar savu skolotāju Ievu sacerējušas dzejolīti par tiem latviešu valodā! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Meitenes satikušas arī ziemassvētku vecīti:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16.decembrī, gaidot Ziemassvētkus, jaunietes darbojas digitālajā vidē, lai no bērnu priekšnesumiem veidotu video  apsveikumu pirmsskolas bērnu vecākiem Ziemassvētkos:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.decembrī kopā ar mazuļiem  top pirmās piparkūkas, un  to  gardā smarža   vēsta par  ziemassvēku tuvošanos:

Kopā ar piecgadniekiem top piparkūkas arī burtu formā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ziemassvētku gaidīšanas laikā jaunietes  gatavo ziemassvētku apsveikumu kartiņas novada vecajiem cilvēkiem, kuri mīt aprūpes namos:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.decembrī Melānija, Romana, Valerija un Marilena no sirds izbaudīja sniega priekus kopā ar bērniem 😉

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.decembrī– meitenes sagaidījušas ziemu  un bauda Latvijas sniegoto dabu!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26.novembrī, iesaistoties Ekoskolu rīcības dienu aktivitātēs,  meitenes apgleznoja un dāvināja auduma iepirkumu maisiņus pašiem mazākajiem- 1.grupas bērniem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gaidot pirmo adventi, tiek turpināta iepriekšējā EBD projekta tradīcija. Tapis adventes vainags, kurš rotāts ar četru valstu karogiem, kuras iesaistītas projektā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Svētku brīvdienās meitenes devās uz Igauniju:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17.novembrī brīvprātīgās jaunietes piedalījās Latvijas svētku svinēšanas aktivitātēs kopā ar Lejasciema pirmsskolas audzēkņiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Laikrakstā “Dzirkstele” publicēto rakstu par  Romanas gaitām Gulbenē lasiet šeit!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. novembrī brīvprātīgās jaunietes ciemojās Gulbenes Valdorfa pamatskolā, kas atrodas Litenes muižā. Meitenes iepazinās ar bērniem, spēlēja spēles, kā arī devās ekskursijā pa Litenes muižas parku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jaunietes turpina  attālināti vadīt angļu un vācu valodas nodarbības  Gulbenes novada ļaudīm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

25. oktobrī Itālijā ir īpaša Pastas diena, tādēļ arī sešaganieki kopā ar Melanie gatavo darbiņus no makaroniem!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projektā darbi turpinās: Melanie  sešgadniekiem vada aktivitātes angļu valodā par krāsām:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18.-20. oktobrī jaunieši piedalījās JSPA rīkotajās iebraukšanas apmācībās tiešsaistē:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros, brīvprātīgie jaunieši  viesojās Gulbenes novada vidusskolā un 9.- 12. klašu skolēniem stāstīja par savu izvēli doties uz Latviju strādāt kā brīvprātīgajiem, tāpat par projekta aktivitātēm visās uzņemošajās iestādēs:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. oktobrī jaunietes uzsākušas vadīt angļu un vācu valodas nodarbības Gulbenes novada bibliotēkā novada iedzīvotājiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oktobrī jaunietes kopā ar savu skolotāju Ievu cītīgi apgūst latviešu valodu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.-11.oktobrī Melanie un Romana iesaistās labdarības akcijā “Palīdzēsim dzīvniekiem!” un kopā izgatavo patversmes “Astes un Ūsas” kaķiem mājas no kartona kastēm, savukārt,  suņiem senjoriem akcijas ietvaros brīvprātīgie jaunieši dāvā  konservus un sauso barību:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.oktobrī jaunietes uzsāka vadīt rotaļas angļu valodā piecus un sešus gadus veciem bērniem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Meitenes uzsākušas darboties Lejasciema jauniešu centrā “Pulss”:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pirmās jauniešu vadītās sportiskās aktivitātes mūsu dārziņa bērniem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pirmie latviešu tautas deju soļi  kopā ar Tautas deju kolektīvu “Ratiņš”:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17.septembrī kopā ar 6-gadniekiem jaunietes devās ekskursijā uz Galgauskas pagasta zemnieku saimniecību Purmalas un Galgauskas HES. Pārsteigumiem pilna diena!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16.seprembrī jaunietes iepazina Gulbeni un apmeklēja pirmo latviešu valodas nodarbību:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ierašanās Rīgā. Esi sveicināta, Latvija!