ADMINISTRĀCIJA

Tālrunis E-pasts
Vadītāja Iveta Cigle 25764377 64474286 pirmsskola1@gulbene.edu.lv
Vadītājas vietniece izglītības jomā Sintija Ločmane 64474286 sintija.locmane@gulbene.edu.lv
Lietvede Maija Ose 64473816 maija.ose@gulbene.edu.lv
Saimniecības vadītāja Iveta Rinkeviča 64474287 iveta.rinkevica@gulbene.edu.lv

 

Logopēde Gunita Sliede, mob.t. 26499644,

vecāki var saņemt konsultāciju,  nosūtot īsziņu un iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.