“Stronger together”

 

 

 

 

 

Eiropas Solidaritātes korpuss (2018.-2020.) ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

2019./2020. mācību gadā mūsu iestādē šīs programmas ietvaros  tiek īstenots   brīvprātīgā darba projekts “Stronger together”.

10 mēnešus pie mums strādās brīvprātīgie puiši Svens Keitels un Davids Auderers.

Svens ir no Vācijas. Viņam patīk muzikālas lietas- dziedāšana un vijoļspēle, kā arī pāru dejas. Labprāt nodarbojas arī ar sportiskām aktivitātēm.

Davids ir no Austrijas. Viņam patīk sportiskas aktivitātes, praktizē taekvondo cīņas mākslu. Ļoti patīk arī gatavot ēdienu.

Abi puiši  vēlas pēc iespējas ātrāk iemācīties latviešu valodu un, tāpat kā bērni, ir atvērti un gatavi jauniem izaicinājumiem.

Projekta koordinatore- skolotāja Lāsma Lapkaša.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.novembrī  Davids un Svens kopā ar bērniem piedalījās rotaļu rītā veltītā Latvijas dzimšanas dienai. Jaunieši gāja kopējās rotaļās, dziedāja savu pirmo latviešu tautas dziesmu un spēlēja latviskus ritma instrumentus. Noslēgumā bērnus cienāja ar spēka maizītēm un dzērvenēm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23.oktobrī mūsu bērnudārzā viesojās kolēģi no Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte”. Tikšanās laikā projekta koordinatore iepazīstināja ciemiņus ar brīvprātīgajiem jauniešiem, kā arī pastāstīja par projekta piedāvātajām iespējām un brīvprātīgo darbošanos gan iestādē, gan novadā:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jaunieši aizrautīgi vada angļu valodas un vācu valodas nodarbības novada bibliotēkā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16.oktobrī Davids un Svens iepazinās ar Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolēniem, kuri Karjeras nedēļas pasākumu ietvaros ciemojās mūsu bērnudārzā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Svenam un Davidam lieliski padodas kustību aktivitāšu vadīšana pašiem mazākajiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.oktobrī Davids, Svens un Lea uzsāk vadīt angļu valodas nodarbības iestādes darbiniekiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Puiši uzsākuši apmeklēt deju nodarbības kopā ar Tautas deju kolektīvu “Ratiņš”. Svens dzied arī korī “Harmonija”  un kopā ar dziedātājiem decembrī dosies koncertēt uz Prāgu:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Šonedēļ (23.-27.septembrī) mūsu brīvprātīgajiem palīgiem darba pilnas rokas! Svens un Davids gan piedalījās mūzikas nodarbībās, gan vadīja sportiskas aktivitātes bērniem, gan kopā ar 6-gadnieku grupas audzēkņiem devās rudens pārgājienā ciemos pie bānīša un gatavoja gardus cienastus Miķeļdienas salātu darbnīcā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23.septembrī Davids un Svens piedalījās mūzikas nodarbībās un rosināja bērnus saklausīt ritmu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16.-20. septembrī brīvprātīgie piedalījās iebraukšanas apmācībās Siguldas novadā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Svens un Dāvids uzsākuši apgūt latviešu valodu kopā ar  citiem novada brīvprātīgajiem jauniešiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.septembrī puiši uzsākuši vadīt āra kustību aktivitātes mūsu pirmsskolas bērniem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.septembrī  savā pirmsskolas saimē uzņēmām jaunos draugus Svenu un Davidu: