INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Tautas dejas 3-4 g.v. (6.grupa)
Tautas dejas 4-5 g.v. (4.grupa) otrdien un ceturtdien, plkst. 16.00-16.30 Skolotājs Jānis Matisons
Tautas dejas 5-6 g.v. (5.grupa) otrdien un ceturtdien, plkst. 16.30-17.00 Skolotājs Jānis Matisons
Tautas dejas 6-7 g.v. (3.grupa) otrdien un ceturtdien, plkst. 15.15-15.45 Skolotājs Jānis Matisons
Mazā ekopadome 5-6-g.v. (5.grupa) 2x nedēļā Skolotāja Anita Bondare