“Stronger together 2″

 

 

 

 

 

2020./2021. mācību gadā  Eiropas Savienības programmas Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros  tiek īstenots   brīvprātīgā darba projekts “Stronger together 2”, esot projekta koordinējošai iestādei. 

Projekta laikā  10 mēnešus Gulbeni par savām mājām sauc trīs jaunieši, kuri  strādā gan mūsu pirmsskolā, gan arī Gulbenes 2.PII “Rūķītis”.  

Vācu brīvprātīgā jauniete Annette Czubaiko ieradusies no Ķelnes. Annettei ir 18 gadi,  un viņa ir aktīva jauniete ar pieredzi sporta un dažādu spēļu pasākumu  veidošanā Vācijā. Viņa prot ne vien vācu un angļu, bet arī spāņu un latīņu valodu. Bijusi  skolotāja bērniem, kuriem valodās nepieciešams papildus atbalsts. Spēlē klavieres.

Brīvprātīgais Christoph Metzler ir no Austrijas. Puisim ir 19 gadi. Viņš ir aktīvs jaunietis, kuram ļoti patīk sports.

Alessia Neri ieradusies no Itālijas. Jaunietei ir zināšanas pirmsskolas pedagoģijā, īpaši patīk Montesori pedagoģija. Meitene ir aktīva sportiste un ļoti priecīga par iespēju strādāt kopā ar bērniem.

Projekta koordinatore- skolotāja Lāsma Lapkaša

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26.novembrī, pirmo adventes svētdienu gaidot, Christoph kopā  ar piecgadniekiem izgatavoja starptautisku adventes vainagu. Mūsu dārziņā satiekas četru valstu kultūras!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24.novembrī Annette uzsāka piedalīties tautas deju nodarbībās kopā ar 6-gadniekiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jaunieši veiksmīgi uzņēmuši savā komandā Alessia un kopā aktīvi darbojas ar bērniem gan mūzikas nodarbībās, gan, sagatavojot un vadot āra aktivitātes bērniem. Bērni ir ļoti sadraudzējušies ar brīvprātīgajiem un uzskata viņus par savējiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17.novembrī jaunieši kopā ar bērniem svinēja Latvijas Dzimšanas dienu un cienāja visus ar saldumiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. novembrī projektam pievienojās Alessia no Itālijas, līdz ar to projekta brīvprātīgo komanda ir pilnā sastāvā!  Jauniete darbosies gan 2. PII “Rūķītis”, gan mūsu izglītības iestādē kopā ar Anneti un Christoph!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.novembrī mūzikas nodarbībās 5-gadnieku grupas bērni kopā ar Annetti mācījās dziedāt mūsu valsts himnu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai, gan Annette, gan Kristops kopā ar bērniem iesaistās pirmsskolas telpu un apkārtnes noformēšanas darbos:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bērni muzicē kopā ar Christoph un ir kļuvuši par īstiem draugiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.novembrī Christoph kopā ar savu mentoru iepazina Ziemeļvidzemi un kalēja arodu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

27.oktobrī abi  brīvprātīgie jaunieši  piedāvāja  lieliskas kustību aktivitātes visiem pirmsskolas audzēkņiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26. oktobrī pirmsskolā darbu uzsāka  Christoph. Puisis  iepazinās ar bērniem un darbiniekiem, kā arī kopā ar Annetti piedalījās mūzikas nodarbībās, āra pastaigās un uzkonstruēja rotaļu māju bērniem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bērni ar interesi vēro un klausās, kā mūzikas nodarbībās Annette spēlē klavieres,  un stāsta par dzirdēto:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Annette kopā ar savu mentoru devās ekskursijā uz Cesvaines pili:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19.oktobrī Annette uzsāka vadīt vācu valodas un angļu valodas nodarbības pieaugušajiem Gulbenes bibliotēkā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.oktobrī sagaidīts arī otrs projekta brīvprātīgais Christoph Franz Metzler no Austrijas:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oktobrī Annette uzsākusi vadīt sportiskas aktivitātēs ārā visiem iestādes audzēkņiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.-5.oktobrī Annette piedalījās JSPA rīkotajās iebraukšanas apmācībās Siguldā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Septembrī Annette uzsākusi vadīt angļu valodas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” darbiniekiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18.septembrī Annette piedalījās Olimpiskās dienas vingrošanā un draudzības skrējienā kopā ar bērniem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Septembrī  Annette kopā ar skolotāju Ievu sākusi apgūt latviešu valodu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Septembrī Annette uzsākusi apmeklēt deju nodarbības TDK Ratiņš:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.septembrī Annette iepazinās ar bērniem un iestādes darbiniekiem. Savos ikdienas darbos viņa palīdzēs mazuļiem saģērbties āra pastaigām, piedalīsies mūzikas nodarbībās un vadīs sportiskas aktivitātes bērniem: