2023./2024.M.G.

logotips

2023./2024.mācību gada

Ekoskolas gada tēma:
SKOLAS VIDE un APKĀRTNE

          Ar informācijas tehnoloģiju palīdzību mūsdienās esam redzējuši ļoti daudz dažādu dabas vērtību no visas pasaules, taču arvien vairāk atsvešinās no dabas sev apkārt. Nepavadot laiku tiešā saskarē ar dabu, var vieglāk attīstīties dažādas psiholoģiskas un uzvedības problēmas, tāpat mazināsies motivācijas dabu saudzēt un aizsargāt. Tāpēc viens no labākajiem veidiem, kā celt skolēnu labsajūtu mācību laikā, pēc iespējas biežāk iziet no telpām un izmantot skolas apkārtni un tuvumā esošās dabas vērtības mācībās, pasākumos un atpūtā. Skolas var mācīties no dabas, kurā katra brīvā niša tiek apstiprināta ar dzīvību – tāpat arī skolas teritorijas daļas jāpiepilda ar izglītojošiem, dabas un atpūtas elementiem pēc iespējas vairāk. Neveidojiet pagalmā materiālu noliktavu un autostāvvietas, apstādiet jumtus un sienas ar augiem, ierīkojiet dārzus un zaļās zonas! Galvenais ir sasniegt uzlabojumus jūsu iespēju robežās – gan dabas tuvumā esošās, gan pilsētu iekļautās skolās.

23.maijs Āra izglītības diena

Aktīvi un radoši aizvadīta diena darbojoties ārā. Āra iglītības dienā tika meklētas krāsas, garšas un smaržas dabā. Pētīja, vēroja un izzināja augus, kukaiņus un dabas bagātību un krāšņumu.Devās ekspedīcijās. Radoši izmantojot dabas materiālus izgatavoja dabas glezniņas, rāmīšus, vāca herbāriju. Bet pāri visam, bērnu prieks, smiekli, čalas un vēlme darboties ārā- dabā.

WhatsApp attēls 2024.05.23. plkst. 13.43.47 (1)

WhatsApp attēls 2024.05.23. plkst. 13.43.48 (1)

WhatsApp attēls 2024.05.23. plkst. 13.43.47 (5)

WhatsApp attēls 2024-05-23 plkst. 13.43.47

WhatsApp attēls 2024.05.23. plkst. 13.43.48

WhatsApp attēls 2024-05-23 plkst. 13.50.10

WhatsApp attēls 2024-05-23 plkst. 11.05.17

WhatsApp attēls 2024.05.23. plkst. 11.05.17. (1)

WhatsApp attēls 2024-05-23 plkst. 11.05.19

WhatsApp attēls 2024-05-23 plkst. 11.24.59

WhatsApp attēls 2024-05-23 plkst. 11.24.43

WhatsApp attēls 2024-05-23 plkst. 11.25.25

WhatsApp attēls 2024.05.23. plkst. 13.06.31 (2)

WhatsApp attēls 2024-05-23 plkst. 13.06.32

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības diena, 22.maijs

Visas dienas garumā bērni ar skolotajām un vecākiem rosījās bērnudārza teritorijā. Sēja un stādīja, pētīja un vēroja to, kas jau izdīdzis, mēģināja atšifrēt pēc lapiņām.

Savvaļas augu takā un pļavā meklējām augus, kurus atpazīstam, izzinājām kas tas ir, kam paredzēts.

Kopā ar ornitologu Elviju Kantānu izgatavojām vāverei māju. Ieguvām daudz jaunas informācijas par vāverēm, to dzīvi.

Kā jau katru pavasari, arī šogad, apsekojām putnu būrīšus un secinājām, ka liela daļa būru ir tukši, strazdu mazuļi ir devušies lielajā dzīvē.

Prieks par skaisti un interesanti pavadīto dienu visiem kopā darbojoties!

WhatsApp attēls 2024-05-22 plkst. 11.30.45

WhatsApp attēls 2024.05.22. plkst. 11.30.48 (1)

WhatsApp attēls 2024.05.22. plkst. 11.30.47 (1)

WhatsApp attēls 2024-05-22 plkst. 11.37.54

WhatsApp attēls 2024-05-22 plkst. 11.37.50

WhatsApp attēls 2024-05-22 plkst. 11.37.45

WhatsApp attēls 2024.05.22. plkst. 11.37.54 (1)

WhatsApp attēls 2024-05-22 plkst. 11.37.47

WhatsApp attēls 2024-05-22 plkst. 11.19.13

WhatsApp attēls 2024.05.22. plkst. 11.19.16 (1)

WhatsApp attēls 2024.05.22. plkst. 11.19.11 (2)

WhatsApp attēls 2024-05-22 plkst. 11.19.10

WhatsApp attēls 22.05.2024., 11.19.2008. (1)

WhatsApp attēls 2024-05-22, 11.19.06 (1)

WhatsApp attēls 2024-05-22 plkst. 11.19.2008. (2)

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** ****************************************************** ****

20.maijā   ar skanīgām dziesmām, rotaļām un dažādām izglītojošām nodarbēm,

visos vecuma posmos, atzīmējam Pasaules Bišu dienu !

WhatsApp attēls 2024. 05.15. plkst. 09.57.31 (1)

WhatsApp attēls 2024-05-15 plkst. 09.57.29

WhatsApp attēls 2024-05-15 plkst. 09.57.28

WhatsApp attēls 2024.05.16. plkst. 10.26.14 (2)

WhatsApp attēls 2024.05.16. plkst. 10.26.13 (3)

WhatsApp attēls 2024-05-16 plkst. 10.26.13

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 11.43.41 (1)

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 11.43.41 (2)

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 11.43.41

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 11.43.42 (1)

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 11.43.42 (2)

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 11.43.42

WhatsApp attēls 2024-05-20 plkst. 12.32.00

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 12.31.55 (1)

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 12.31.52

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 12.31.51 (1)

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 12.31.49

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 12.31.47

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 12.31.34

WhatsApp attēls 2024-05-20 plkst. 12.31.06

WhatsApp attēls 2024-05-20 plkst. 12.31.03

WhatsApp attēls 2024-05-20 plkst. 12.31.05

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** ****************************************************** ********* ********* ********* ********* ********* ***** **** ***** **** ****

16.maijā    sagatavošanas grupas bērni mācību ekskursijā Pededzes mežos, lai kopā ar bērnudārza lieldraugu, Latvijas valsts meži mežkopi Ediju Jundzi stādītu mežu.

Domājot par Zaļu Latviju, lai valsts mežos saglabātu turpmāko koku sugas un bioloģisko daudzveidību, ar lepnumu stādījām priedes.

WhatsApp attēls 2024.05.16. plkst. 16.14.36 (1)

WhatsApp attēls 2024-05-20 plkst. 12.15.09

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 12.15.2009. (1)

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 12.15.2009. (3)

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 12.15.2009. (4)

WhatsApp attēls 2024.05.20. plkst. 12.15.2009. (6)

WhatsApp attēls 2024-05-16 plkst. 16.14.35

WhatsApp attēls 2024.05.16. plkst. 16.14.35 (2)

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** ****************************************************** ********* ********* ********* ********* ********* ***** **** ***** **** **** 

Mazās ekopadomes bērni nostiprina zināšanas par gājputniem un nometniekiem.

WhatsApp attēls 2024-04-30 plkst. 13.53.10

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** ****************************************************** ********* ********* ********* ********* **** 

Zemes dienas ietvaros šogad aktīvi darbojāmies nedēļas garumā. Laika posmā no 22.aprīļa līdz 26.aprīlim, bērni kopā ar skolotā meklē informāciju par sev interesējošo, runāja par tīru vidi, spēlēja ar bērniem par dabu un atkritumu šķirošanu galda spēles, sacerēja un ilustrēja pasakas par to, kas notiek, ja dabā izmesti atkritumi un prezentēja savas pasakas citu grupu bērniem. Izlasot stāstu par divām plastmasas pudelēm, bērni ar skolotajām pārrunāja notikumus un rīcības. Nedēļas ietvaros visu vecumu grupu bērni ar skolotajām izgatavoja savu “Zaļo jostu”, tā parādot savu attieksmi un rīcību pret dabu.

Aicinājām darbiniekus un vecākus ikdienā domāt “ZAĻI”, arī iepērkoties. Mudinātā piedomāt un dod veikalu ņemt līdzi vairākkārt lietojamus iepirkuma maisiņus, neizmantojot plastmasas maisiņus. Tieši tāpat, mudinājām ikdienā arvien vairāk iet ar kājām vai braukt ar automašīnu, mašīnu atstājot garāžu.

Šodien, nedēļas izskaņā aktīva rosība siltumnīcā, augu un puķu dobēs. Bērni uzirdināja un ar komposta augsni papildināja siltumnīcu un dobes, sēja, stādīja izdiedzēto un izloloto. Ar košām atraitnītēm Mazās Ekopadomes meitenes papildināja puķu dobi.

Par skaistu vidi sev apkārt, savās mājās, savā bērnudārzā, savā zemē, savā Latvijā!

 

 

WhatsApp attēls 2024-04-22 plkst. 15.12.35 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-04-22 plkst. 15.12.35

 

WhatsApp attēls 2024-04-22 plkst. 15.14.04

 

WhatsApp attēls 2024-04-22, 15.14.04 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-04-23 plkst. 17.40.44

 

WhatsApp attēls 2024-04-23 plkst. 17.43.20

 

WhatsApp attēls 2024-04-26 plkst. 07.54.45

 

WhatsApp attēls 2024.04.26. plkst. 14.28.38 (1)

 

WhatsApp attēls 2024.04.26. plkst. 14.28.38 (3)

 

WhatsApp attēls 2024.04.26. plkst. 11.17.51 (2)

 

WhatsApp attēls 2024.04.26. plkst. 11.17.52 (1)

 

WhatsApp attēls 2024.04.24. plkst. 18.47.54 (1)

 

WhatsApp attēls 2024.04.24. plkst. 18.47.55 (3)

 

WhatsApp attēls 2024-04-24 plkst. 18.47.55

 

WhatsApp attēls 2024-04-26 plkst. 11.17.53

 

WhatsApp attēls 2024.04.26. plkst. 11.17.54 (1)

 

WhatsApp attēls 2024.04.26. plkst. 11.17.54 (2)

 

WhatsApp attēls 2024-04-26, 12.09.28 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-04-26 plkst. 12.09.29

 

WhatsApp attēls 2024.04.26. plkst. 12.09.30 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-04-26, 13.09.01 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-04-26 plkst. 13.09.02

 

WhatsApp attēls 2024-04-26, 13.09.02 (1)

 

 

 

WhatsApp attēls 2024-04-26 plkst. 13.09.01

 

WhatsApp attēls 2024-04-26 plkst. 12.13.34

 

WhatsApp attēls 2024-04-26 plkst. 12.49.39

 

WhatsApp attēls 2024-04-26 plkst. 12.49.40

 

WhatsApp attēls 2024.04.26. plkst. 12.49.42 (1)

 

WhatsApp attēls 2024.04.26. plkst. 12.49.43 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-04-26 plkst. 12.49.43

 

WhatsApp attēls 2024-04-26 plkst. 12.49.42

 

WhatsApp attēls 2024.04.26. plkst. 12.49.43 (2)

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** *********************

Āra nodarbība Vidējā vecuma grupas bērniem , kuri ar lielu aizrautību Āra nodarbībās izmanto lupas, lai vērotu augus un kukaiņus, bērniem ļoti, ļoti patīk. Viņi ar interesi vēroja, pētīja, sauca viens otru, lai parādītu savu interesanto atradumu. Interesantākais atradums pēc bērnu domām bija slieka, kuru apskatīja caur lupu un arī izmērīja sprīžos. Visi kopā konstatēja, ka slieka bija viens pieaugušais sprīdis un veseli divi bērna spriži.

WhatsApp attēls 2024-04-16 plkst. 12.09.11

 

WhatsApp attēls 2024-04-16, 12.09.12 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-04-16, 12.09.11 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-04-16 plkst. 12.09.12

 

 

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** *********************

12.04.,  sagatavošanas grupas bērni kopā ar EBD projekta jauniešiem mācību ekskursijā uz Bioloģisko saimniecību “Ķelmēni”, kura atrodas Gulbenes novada Rankas pagastā, pašas Gaujas krastā, lai iepazītu Bisaimniecības saimniecības darbības jomas. Bērniem bija iespēja iepazīt saimniecības darbu un procesu, kā no pašu audzētiem bioloģiskiem rudzu graudiem var nonākt līdz rudzu maizes klaipiņam. Sirsnīga pateicība par jauko uzņemšanu un iespēju iepazīt gardās maizītes tapšanas procesu!

WhatsApp attēls 2024-04-15, 11.02.32 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-04-15 plkst. 11.02.32 (3)

 

WhatsApp attēls 2024-04-15, 11.02.33 (3)

 

WhatsApp attēls 2024-04-12 plkst. 12.03.16

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** ******************************

   Paldies, mūsu draugiem, no Gulbenes pensionāru biedrības.

   Šoreiz, pie mums ciemojās Aldis, kurš dalījās savā pieredzē par vulkāniem. Bērni ieguva interesantu stāstu, par vulkāna iežiem. Salīdzināja tos ar pie mums sastopamajiem akmeņiem. Deva iespēju bērniem apskatīt interesanas fotogrāfijas no tālās Sicīlijas. Pastāstīja un deva iespēju bērniem salīdzināt karāta pupas ar Latvijas pupām. Paldies par interesanto stāstījumu un sadarbību, kura turpinās ar daudz jauniem un interesantiem darbiem un jaunām zināšanām bērniem!

WhatsApp attēls 2024-04-03 plkst. 15.06.2009. (1)

WhatsApp attēls 2024-04-03 plkst. 15.06.09

WhatsApp attēls 2024-04-03 plkst. 15.06.10

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** ****************************************************** ********* ****

Starptautiskā Bezatkritumu diena

   Starptautisko Bezatkritumu dienu atzīmējam 2.aprīlī, savus darbus un aktivitātes vēršot uz grupu telpu un āra vides sakārtošanu. Bērni kopā ar skolotājām mazgāja galdus un krēslus, garderobes skapīšus un rotaļlietas, sakārto savu piederumu kastes.

   Kādā grupā izvēlējās dziļāk novietotā Lieldienu dekorus un sakārtot rotaļlietas novietojot un novietojot tās paredzētajās kastēs. Lai vāzēs varētu plaucēt jaunus koku zarus, pāraugušie zari tikai iznesti uz zaru kaudzi.

   Arī āra teritorijā pietika darba, bērni kopā ar skolotājām uzkopa savus laukumiņus.

WhatsApp attēls 2024-04-03 plkst. 12.48.45

WhatsApp attēls 2024-04-03 plkst. 12.48.46

WhatsApp attēls 2024-04-03 plkst. 13.10.07

WhatsApp attēls 2024-04-03 plkst. 13.10.08

WhatsApp attēls 2024-04-03 plkst. 19.22.32 (1)

WhatsApp attēls 2024-04-03 plkst. 19.22.32

WhatsApp attēls 2024-04-03 plkst. 19.22.34

WhatsApp attēls 2024-04-03 plkst. 19.22.34 (1)

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** *************************************************

22.marts Pasaules Ūdens diena

Pasaules Ūdens dienu atzīmējam 22.martā, īpašu uzmanību pievēršot ūdens nozīmei cilvēka dzīvē, ūdens patiesajai vērtībai un tam, kā visi kopā varam labāk aizsargāt šo resursu. Šodien bērni kopā ar skolotājām eksperimentēja, gatavoja atgādnes ar ūdens taupīšanas saukļiem, izvietoja pie izlietnēm, dāvināja uz ielas sastaptajiem pretimnācējiem.

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 10.22.06

 

WhatsApp attēls 2024.03.22. plkst. 10.45.16 (3)

 

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 10.23.12

 

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 10.45.17

 

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 10.45.16

 

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 13.41.49

 

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 13.42.40

 

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 11.04.22

 

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 11.04.22. (1)

 

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 13.40.50

 

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 13.41.26

 

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 10.27.05

 

WhatsApp attēls 2024.03.22. plkst. 11.39.07 (2)

 

WhatsApp attēls 2024.03.22. plkst. 11.39.07 (4)

 

WhatsApp attēls 2024.03.22. plkst. 11.41.44 (2)

 

     Sagatavošanas grupas bērni šodien izzināja kā darbojas centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija. Paldies GES ražošanas inženierei Solvitai Skopānei, kura sagaidīja pie Ūdens torņa un bērniem sniedz ieskatu cik garš ceļš ejams, lai ūdens nonāktu līdz mūsu katrai mājai.

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 11.39.03

 

WhatsApp attēls 2024.03.22. plkst. 11.41.42 (2)

 

WhatsApp attēls 2024.03.22. plkst. 11.41.43 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-03-22 plkst. 11.41.43

 

WhatsApp attēls 2024.03.22. plkst. 11.41.43 (2)

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** *************************************************

 21.marts Pasaules Meža diena

Pasaules Meža dienas izzinošas aktivitātes uzsākām jau, 20.martā, kad sagatavošanas grupas bērni un vakar iepazīties ar Carbon Less Future koku stādu audzēšanas procesu tam speciāli paredzētajā konteinerā. Modernais vides objekts Gulbenē sastopams pilsētas centrālajā skvērā pie strūklakas “Pakur, pakur”.

WhatsApp attēls 2024-03-21, 13.06.26 (1)

WhatsApp attēls 2024-03-20, 12.06.03 (2)

WhatsApp attēls 2024-03-20 plkst. 12.06.01

WhatsApp attēls 2024-03-20 plkst. 12.06.02

WhatsApp attēls 2024-03-20 plkst. 12.06.04

WhatsApp attēls 2024-03-20, 12.06.03 (1)

WhatsApp attēls 2024-03-20, 12.06.02 (1)

Šodien, visu vecuma grupu bērni ar skolotājām aizvadīja dažādas izzinošas aktivitātes, kas saistās mežu. Jaunākā vecuma grupas bērni eksperimentēja ar čiekuriem un ūdeni, secināja, ka ūdenī ielikts čiekurs drīz vien aizvērsies, pēc žāvēšanas procesā tas drīz vien atvērsies. Bērni vēroja, pētīja čiekurus un mēģināja atrast sēklas.

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 13.12.36

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 13.14.40

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 13.16.57

 Visi kopā pētīja ne tikai čiekurus un to sēklas, bet iepazina arī citas koku sēklas- kastaņus, zīles, riekstus, kuras draudzīgi stādīja, lai rūpētos, lolotu un izaugušas līdz stadijai, kad gatavas doties augt ārā, dotās iestādītās iestādes teritorijā.

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 13.21.02

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 13.23.18

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 13.24.07

WhatsApp attēls 2024.03.21. plkst. 13.00.11 (1)

WhatsApp attēls 2024.03.21. plkst. 13.00.12 (1)

WhatsApp attēls 2024.03.21. plkst. 13.00.13 (1)

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 13.00.15

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 13.00.16

Vidējā vecuma bērni pēc attēliem un koku zariem centās atpazīt koku, pārrunāt par katru koku un doties iestādes teritorijā to uzmeklēt. Kopā ar iestādes remonstrādnieku izvietošanas informāciju par iestāžu teritorijā augošajiem kādiem un krūmiem, pie kā neapstāsies, turpinās vērot, iegūt informāciju un dalīties ar citiem.

WhatsApp attēls 2024.03.21. plkst. 12.14.2011. (4)

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 12.14.21

WhatsApp attēls 2024.03.21. plkst. 12.19.16 (4)

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 12.19.16

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 11.34.25

WhatsApp attēls 2024-03-21, 12.14.11 (2)

WhatsApp attēls 2024.03.21. plkst. 12.19.16 (1)

WhatsApp attēls 2024-03-21, 12.14.11 (5)

Vecāko grupu bērni šodien izglītojās kopā ar Latvijas valsts meži Pededzes iecirkņa vecāko mežkopi Ediju Jundzi, kurš mums šodien sagādāja pārsteigumu. Edijs pie mums neieradās viens- viņš ienesa mežu izglītības iestādē. Draudzīgā gaisotnē un aktīvā darbībā visi kopā iemācījāmies noteikto kokam vecumu.

Vai zināt, ka priedei vecumu var noteikt pavisam vienkārši- saskaitot mieturus, jeb zaru vēdekļiem, kas pieaugušiem kādiem gadiem pēc gadskārtām, kuras visvieglāk saskaitīt uz celmiem vai koka ripām? Kokam vecumu var noteikt arī ar speciālu urbja palīdzību, paņemot paraugu un saskaitot cik gredzenu tam ir. Šo veiciet, tā lai neradītu kaitējumu augam.

 

WhatsApp attēls 2024.03.21. plkst. 11.34.36 (2)

 

WhatsApp attēls 2024.03.21. plkst. 11.31.2002. (2)

 

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 11.34.36

 

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 11.34.31

 

WhatsApp attēls 2024.03.21. plkst. 11.31.2002. (3)

 

WhatsApp attēls 2024.03.21. plkst. 11.30.58 (2)

 

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 11.30.58

 

WhatsApp attēls 2024-03-21 plkst. 11.30.57

 

WhatsApp attēls 2024.03.21. plkst. 11.30.57 (1)

 

Paldies par atsaucību un sadarbību Edijam Jundzim, mūsu Alamas tētim, ka neatsaka un ikreiz mūs pārsteidz ar jauniem un aizraujoiem, stāstiem Priecājamies, ka mūsu pulkā ir jauns  lieldraugs!

****************************************************** **** **** **** **** ****

Mazās Ekopadomes aktivitātes februārī

Mazās Ekopdomes bērni februārī aktīvi Rīcības dienās.

Sapulcē apsprieda par putnu dzīvi parkā un PII teritorijā – kur putni ligzdos, kad atgriezīsies, vai pietiks putnu būrīšu un vai tie ir tīri.

Sazvanijās ar ornitologu Elviju Kantānu, lai parunātu par putnu būrīšiem, turpmākajiem veicamajiem darbiem un gaidāmo nākamo tikšanos.

WhatsApp attēls 2024-03-01 plkst. 20.21.58

WhatsApp attēls 2024-03-01 plkst. 20.21.58 (1)

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** 

27.februāris Mazās Ekopadomes un Gulbenes pensionāru biedrības biedru Priekšautu modes skate

Turpinot sadarbību ar Gulbenes pensionāru biedrības biedriem, šodien esam noslēguši savu projektu, kas aizsākās akcijas “Lietu otra dzīve ietvaros”, laikā vēlējāmies izgatavot kaut ko no otrreiz izmantojama kuras auduma.

Ir tapis daudz! Par ko sirdssilta pateicība bērnu vecākiem, kuri atsaucās un dalījās ar audumu, t-krekliem, krekliem, aizkariem uc otrreiz izmantojamiem audumiem, kuri nu ir tapuši par galda salvetēm, sedziņām, galdautiem, galvas segām- lakatiem un priekšautiem.

Sadarbībā ar Gulbenes pensionāru biedrības biedriem, kā bērni un pašas teica- “Omītēm”, ir tapuši skaisti priekšauti un galvas segas Mazās Ekopadomes bērnu mājturības nodarbībām. Sirsnīgā gaisotnē, esot visiem kopā pie tējas galda, baudot bērnu pašu ceptos cepumus tiek aizvadīta skaisto “Priekšautu modes skate”!

Sirsnīga pateicība par sadarbību un kopā būšanu sakām Gulbenes pensionāru biedrības senioriem. Un tiekamies jaunos savstarpējos projektos.

 

WhatsApp attēls 2024-02-27 plkst. 13.30.17

 

WhatsApp attēls 2024.02.27. plkst. 13.30.17 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-02-27 plkst. 13.30.14 (2)

 

WhatsApp attēls 2024-02-27 plkst. 13.30.14

 

WhatsApp attēls 2024-02-27 plkst. 13.30.11

 

WhatsApp attēls 2024-02-27 plkst. 25.11.2008. (4)

 

WhatsApp attēls 2024-02-27 plkst. 13.30.11 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-02-27 plkst. 11.25.08

 

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

Janvāris/Februāris

     Janvāra mēnesī uzsāk darbu pie vecuma grupas iecienītāko pastaigu maršrutu izzināšanas, līdz katrai nonācām pie kopīgas domas- katrai grupai padalīties ar citiem par grupas iecienītāko pastaigu “Zaļo maršrutu”. Tā aizsākās darbs pie pastaigu maršrutu izveidošanas papīra formātā.    

     Paši jaunākie bērni ar skolotajām maršrutu veidoja iestādes teritorijā, kāds izveidoja pārgājienu uz Gulbenes Dzelzceļa staciju, uz Spārītes parku, kāds pa pilsētu, kādai citai grupai mīļākais pastaigu maršruts ir Eko laukums. Kad pastaigu maršruti bija tapuši, teju katra vecuma grupa viena pie otras, lai rādītu un stāstītu par savu iecienītāko pastaigu maršrutu īpašām vietām, noteikti būtu jāapskata.  Izzinošās pastaigas neizsīks, tās tikai papildināsies cita par citu atšķirīgākas, kuras dosimies paši un kopā ar ģimenēm. 

WhatsApp attēls 2024-02-01 plkst. 10.03.2006. (1)

WhatsApp attēls 2024-02-01 plkst. 10.03.2007. (1)

WhatsApp attēls 2024-02-26 plkst. 09.19.12

WhatsApp attēls 2024-02-01 plkst. 10.03.14

WhatsApp attēls 2024-02-01 plkst. 10.03.12

P3

WhatsApp attēls 2024-02-29 plkst. 09.18.32

WhatsApp attēls 2024-02-29 plkst. 11.25.41

WhatsApp attēls 2024-02-29 plkst. 11.26.25

WhatsApp attēls 2024.02.29. plkst. 10.59.55

WhatsApp attēls 2024-01-23 plkst. 08.02.40

WhatsApp attēls 2024-01-23 plkst. 08.02.39

WhatsApp attēls 2024-02-28, 09.20.21 (1)

WhatsApp attēls 2024-02-28 plkst. 20.09.21 (2)

WhatsApp attēls 2024-02-28 plkst. 09.20.21

WhatsApp attēls 2024-02-28 plkst. 20.09.22 (1)

WhatsApp attēls 2024-02-28 plkst. 20.09.22 (2)

WhatsApp attēls 2024-02-28 plkst. 09.20.22

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** ******************************

9.februāris Silto džemperu diena

Ar saukli “Mana rīcība klimata labā” atzīmējam Silto džemperu dienu savā iestādē.

Iastādes telpās samazinājām temperatūru par vienu grādu, vilkām siltus džemperus un aktīvi iesaistījāmies dažādās aktivitātēs un veicam džādus darbus. Nedēļas ietvaros skolotājas ar bērniem izgatavoja plakātus, kuros atspoguļojas savas grupas rīcības klimata labā. Ar saviem plakātiem deva viens pie otra, dalījās un prezentēja savu darbu citiem.

WhatsApp attēls 2024-02-09 plkst. 14.55.21

WhatsApp attēls 2024-02-09 plkst. 15.19.31 (2)

2851af6b-00bf-4383-8204-77ab7b2aaf30

WhatsApp attēls 2024-02-09 plkst. 15.39.00

WhatsApp attēls 2024-02-12 plkst. 10.04.31 (1)

WhatsApp attēls 2024-02-12 plkst. 10.04.31 (2)

WhatsApp attēls 2024-02-12 plkst. 10.04.31 (3)

WhatsApp attēls 2024-02-12 plkst. 10.04.31 (4)

WhatsApp attēls 2024-02-12 plkst. 10.04.31 (5)

WhatsApp attēls 2024-02-12 plkst. 10.04.31

WhatsApp attēls 2024-02-12 plkst. 10.04.32

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** **************************************

2.februāris Pasaules Mitrāju diena

Pasaules Mitrāju dienu atzīmējam ļoti dažādi, izvērtējot bērnu vecumu un spējas.

Vecāko grupu bērni ieguva informāciju par mitrāju nozīmi, to, ko tie sniedz cilvēces un planētas labā. Kas darāms lai tos saprātīgi izmantotu un saglabātu.

5-6 gadu vecuma bērni iesaistījās vadītājas nodarbībās, kur klausījās stāstījumu par Sitas un Pededzes palienēm, ko apsaimnieko viņas ģimene. Bērniem bija iespēja iepazīt ‘Hailander’ šķirnes liellopus, kas ganās palienes pļavās, kā arī uzzināja par pļavu mītošiem aizsargājiem putniem- ķikutu un griezi.

4-5 gadus veci bērni klausījās un vēroja video par ūdenstilpju tuvumā mītošiem putniem un zivīm, klausījās dabas skaņas. Nodarbībā dzirdēto, bērni atspoguļoja radošos darbos.

Jaunākā vecuma bērni aplūkot dobi dzērveņu, kurai n edaudz norušinot atrada pat kādu ogu, kura rudens pusē netika notiesāta. Otra,  vecuma grupa pētīja makutūras kastes saturu un jaunāko mēģinājumu pārstrādāt tās saturu izgatavojot jaunus papīra izstrādājumus. Skolotāja arī bērniem, ka papīra ražošanā tiek izmantota daudz krāsa un ķīmija, kas nelabvēlīgi ietekmē dabu.

WhatsApp attēls 2024-02-02 plkst. 13.40.27

WhatsApp attēls 2024-02-02 plkst. 13.40.26 (4)

WhatsApp attēls 2024-02-02 plkst. 13.40.27 (2)

WhatsApp attēls 2024-02-02 plkst. 13.40.27 (4)

WhatsApp attēls 2024-02-02 plkst. 10.14.38 (2)

WhatsApp attēls 2024-02-02 plkst. 10.14.41 (11)

WhatsApp attēls 2024-02-02 plkst. 10.14.41 (7)

WhatsApp attēls 2024-02-02 plkst. 10.14.38 (4)

WhatsApp attēls 2024-02-02 plkst. 11.32.24 (2)

WhatsApp attēls 2024-02-02 plkst. 11.32.25

WhatsApp attēls 2024-02-02 plkst. 11.32.25 (1)

WhatsApp attēls 2024-02-02 plkst. 13.15.49

20240202_093058

20240202_094245

20240202_095844

WhatsApp attēls 2024-02-05 plkst. 14.13.45

WhatsApp attēls 2024-02-05 plkst. 14.13.46 (1)

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

18. janvārī sagatavošanas grupas bērni kopā ar skolotajām devām izzinošā pārgājienā uz Gulbenes pilsētas Eko laukumu.

Tur mēs uzzinājām par tekstila nodošanas iespējām un darbinieks izskaidroja, ko drīkst ievietot tekstilam paredzētajā konteinerā.

Pastāstīja ko var nodot Eko laukumā, tiem paredzētajiem konteineros- stiklu, spuldzes, elektroiekārtas, riepas, lielgabarīta atkritumus.

 

WhatsApp attēls 2024-01-23 plkst. 08.02.40 (2)

 

WhatsApp attēls 2024-01-23 plkst. 08.02.39

 

WhatsApp attēls 2024-01-23 plkst. 08.02.40 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-01-23 plkst. 08.02.40 (3)

 

WhatsApp attēls 2024-01-23, 08.02.39 (1)

 

WhatsApp attēls 2024-01-23 plkst. 08.02.36

 

WhatsApp attēls 2024-01-23 plkst. 08.02.40

 

 

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** **************

Mazā Ekopadome ar skolotāju Anitu ir sākuši sējas darbus!

Secinājumi pēc pirmajiem darbiem! Pupas aug ļoti ātri! Pēc 7 dienām, tās jau “izlīda” no trauka.

Bet citrona sēkliņas pat neizkustējās no vietas.

Kamēr ārā sals, Mazā Ekopadome gatavo ledus dekorus. Šodien sausie ziedi- skaists, ziemīgs dekors!

Arī eksperimenti turpinās… šodien bērni vēro, kā sodas kristāli pārvietojas pa dziju.

WhatsApp attēls 2024-01-15 plkst. 16.22.27

WhatsApp attēls 2024-01-15 plkst. 16.23.26

WhatsApp attēls 2024-01-15 plkst. 16.24.18

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

29.decembris Lukturīšu diena

 Lukturīšu diena Gulbenes 1.piiekoskolā cauri rosina pievērst uzmanību bērnu uzmanību, kā mēs katrs ar savu rīcību varam taupīt enerģiju. Kādā grupā, taupot elektrību, uz 40 minūtēm tikai izslēgta gaisma, bija jautri bērniem, gan pārsteigums vecākiem . Citās grupās tikai izspēlētas gaismas un tumsas spēles, spēles, citā grupā kāds meklē dārgumus, bet kāds iejutās izmeklētāja lomā, skatījās zem gultām un zemmēbelēm, vai nav paslēpusies kāda rotaļlieta un vēroja kā veidojas ēna. Vecākās grupas bērni iejutās dārgumu meklētāju lomā un izgatavoja lukturīšus Rūķiem.

WhatsApp attēls 2023.12.29. plkst. 10.00.21 (1)

 

WhatsApp attēls 2023.12.29. plkst. 10.00.21 (4)

 

WhatsApp attēls 2023.12.29. plkst. 10.00.21 (2)

 

WhatsApp attēls 2023.12.29. plkst. 10.55.13

 

WhatsApp attēls 2023.12.29. plkst. 10.55.11 (2)

 

WhatsApp attēls 2023-12-29 plkst. 10.55.11

 

WhatsApp attēls 2023-12-29 plkst. 09.16.25

 

WhatsApp attēls 2023-12-29 plkst. 09.16.26

 

L10

 

L4

 

L9

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

Ziemassvētku labdarības akcija “Sasildi vientuļu sirdi”!

Laika posmā no 1. decembra līdz 15. decembrim organizējam neaizmirstamo Ziemassvētku labdarības akciju, lai ar LSK Gulbenes komitejas starpniecību iepriecinātu Gulbenes vientuļos pensionārus.

Paldies bērniem un vecākiem, kā arī kolēģiem!

Ziemassvētki

Ziemassvētki

WhatsApp attēls 2023-12-22 plkst. 08.41.18

Labdarības akcija

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** **

Mazās Ekopadomes aktivitāšu novembrī

Mazā Ekopadome ar citiem grupu bērniem pārrunāja mūsu Zaļo solījumu- Vide kodeksu.

Veidoja Nākotnes ratu- kā būtu, ja nebūtu degvielas -audzēt un ēst tikai vietējos produktus, svaigs gaiss un tīrs ūdens būtu vairāk.

Mazās Ekopadomes vadītāja, skolotāja Anita Bondare

WhatsApp attēls 2023-12-11 plkst. 10.46.29

WhatsApp attēls 2023-12-11 plkst. 10.46.30

WhatsApp attēls 2023.12.11. plkst. 10.46.30 (1)

WhatsApp attēls 2023.12.11. plkst. 10.46.30 (2)

WhatsApp attēls 2023.12.11. plkst. 10.46.30 (3)

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

28.novembris Putnu dienas ar ornitologu Elviju Kantānu

Šodien īpašās uzmanības veltījām savas iestādes mītošo spārnoto draugu labbūtībai, konkrēti, to mītnēm – putnu būriem.

Sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologu Elviju Kantānu apsekojām un iztīrijām telpu teritorijā esošajos putnu būrus. Ko tik neatklājām ielūkojoties putnu būros! Biezs viesis putnu būros ir iestādes teritorijā mītošie raibais dzenis un vāvere, kā arī dažos būros savus krājumus ziemai bija atstājušas peles. Darbošanās laikā ieguvām daudz jaunas un ļoti vērtīgas informācijas par putnu ligzdošanu, būru tīrīšanas nepieciešamību ik gadu un citiem interesējošiem jautājumiem. Apjomīgs un ļoti atbildīgs darbs visiem kopā ir paveikts, nu varam gaidīt pavasari, kad atgriezīsies būrīšos ligzdojošie putni.

WhatsApp attēls 2023.11.28. plkst. 11.45.53 (1)

WhatsApp attēls 2023.11.28. plkst. 11.45.52

WhatsApp attēls 2023.11.28. plkst. 11.45.53

WhatsApp attēls 2023.11.28. plkst. 11.45.51

WhatsApp attēls 2023.11.28. plkst. 11.45.51 (2)

WhatsApp attēls 2023.11.28. plkst. 11.45.51 (1)

WhatsApp attēls 2023.11.28. plkst. 11.45.50

WhatsApp attēls 2023.11.28. plkst. 11.45.49 (4)

WhatsApp attēls 2023.11.28. plkst. 11.45.49 (3)

WhatsApp attēls 2023.11.28. plkst. 11.45.50 (2)

WhatsApp attēls 2023.11.28. plkst. 11.45.49 (1)

WhatsApp attēls 2023.11.28. plkst. 11.45.49 (2)

****************************************************** **** **** **** 

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadiena “Latviešu tautasdziesma veltīta Latvijai”!

Ai, tēva zemīte,

tavu jaukumiņu!
Smildziņa ziedēja

sudraba ziedus!

Ar skanīgām dziesmām, rotaļām un “Zaļajiem solījumiem Latvijai”, kopīgā pasākumā aizvadījām mūsu Latvijas dzimšanas dienu!

WhatsApp attēls 2023.11.16. plkst. 10.59.40

WhatsApp attēls 2023-11-16 plkst. 11.00.01

WhatsApp attēls 2023.11.16. plkst. 10.59.59

WhatsApp attēls 2023-11-16 plkst. 11.00.01 (1)

WhatsApp attēls 2023-11-17 plkst. 12.19.22 (1)

WhatsApp attēls 2023-11-17 plkst. 12.25.50

WhatsApp attēls 2023-11-17 plkst. 12.32.02

WhatsApp attēls 2023-11-17 plkst. 12.33.14

WhatsApp attēls 2023.11.17. plkst. 12.33.47

WhatsApp attēls 2023-11-17 plkst. 13.22.19 (1)

****************************************************** **** **** **** 

14.-17.novembris Dzimtās valodas dienas “Tautasdziesmu vācelīte”

Mirkli pirms Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas aizvadījām sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēku, četru vecuma posma grupu bērni devās izzinošās aktivitātēs pie bibliotekārēm. Caur sirsnīgām Latviešu tautasdziesmām un radošām aktivitātēm nostiprinājām zināšanas par  putniem, kukaiņiem, dzīvniekiem, pārtiku un dabas bagātību.

WhatsApp attēls 2023.11.15. plkst. 12.42.34 (1)

WhatsApp attēls 2023.11.15. plkst. 12.42.32 (1)

WhatsApp attēls 2023-11-14 plkst. 14.44.18 (4)

WhatsApp attēls 2023.11.14. plkst. 14.44.18 (2)

WhatsApp attēls 2023.11.14. plkst. 14.44.18 (1)

WhatsApp attēls 2023-11-14 plkst. 14.44.18

****************************************************** 

13.novembris, Mazā Ekopadome sadarbība ar vecākiem un Gulbenes pensionāru biedrību

Pirmdienas pēcpusdienu aizvadījām šujot lellītes kopā ar vecākiem un Gulbenes pensionāru biedrības draugiem. Bērni izrādīja interesi un iniciatīvu, aktīvi izgatavoja lelles, ar kurām uzreiz sāka spēlēties un veidot dialogus. Mazās Ekopadomes vadītāja, Sk.Anita Bondare

WhatsApp attēls 2023-11-13 plkst. 16.44.22

WhatsApp attēls 2023-11-13 plkst. 16.44.24

WhatsApp attēls 2023-11-13 plkst. 16.44.23

WhatsApp attēls 2023-11-13 plkst. 11.28.22

WhatsApp attēls 2023-11-13 plkst. 11.28.23

****************************************************** 

06.11.-12.11. Rīcības dienas ar saukli “Planēta pirmajā vietā!”

Rīcības dienu ietvaros savu uzmanību vērsām pārtikas atkritumu samazināšanai ēdienreizēs. Ar atbildību pret pavāra sagatavoto ēdienu, nedēļas ietvaros pievērsām uzmanību ēdienkartei, veicām ēdienu uzskaiti. Nedēļas izskaņā, apkopojot rezultātus, uz kopīgu tikšanos aicinājām iestādes pavāres, saimniecības pārzini, skolotājas un skolotāja palīgus, kā arī aicinājām ciemos Gulbenes novada IP pārtikas tehnoloģi, lai kopīgi pārrunātu kā mums veicies, ko varam darīt vēl labāk uz priekšdienām, lai mazinātu pārtikas atkritumus.

Nedēļas ietvaros, aicinājām uz sadarbību bērnu vecākus un darbiniekus ziedot audumu un apģērbu, lai tam dotu otru dzīvi. Sadarbībā ar bērnu vecākiem, Gulbenes pensionāru biedrību, tapa dažādas auduma lelles, dzīvnieciņi un putni, kas Ziemassvētku laikā tiks dāvināti Gulbenes vientuļajiem senioriem.

Rīcības dienu izskaņā, mazā Ekopadome devās ciemos uz Gulbenes novada pašvaldību, lai tiktos ar Gulbenes novada priekšsēdētāju Andi Caunīti un nodotu savu vēstījumu. Mazās Ekopadomes vēstījums, ieviest tekstila atkritumu konteinerus Gulbenes pilsētā un pagastos.

Par zaļu Latviju un planētu Zeme!

 

WhatsApp attēls 2023.11.14. plkst. 13.24.45 (4)

 

WhatsApp attēls 2023-11-08 plkst. 09.47.00 (2)

 

WhatsApp attēls 2023-11-13 plkst. 11.15.50

 

WhatsApp attēls 2023-11-13 plkst. 11.15.44 (1)

 

WhatsApp attēls 2023-11-08 plkst. 11.40.12

WhatsApp attēls 2023-11-13 plkst. 12.17.52

 

WhatsApp attēls 2023-11-13, 09.51.39 (1)

400173183_738061651681785_3668935186446437819_n

****************************************************** 

10.novembris 

Šodien, kad tiek iezīmēta rudens izskaņa- laiks, kad vārti uz ziemu jau vaļā, Gulbenes 1pii ekoskola Mazā Ekopadome ar jautrām, skanīgām dziesmām un dejām devās budēļos pie saviem draugiem bērnudārzā. Pēc kopīgām Mārtiņdienas aktivitātēm iestādē, Mazā Ekopadome Rīcības dienu ietvaros devās uz Gulbenes novads, lai ar Ekoskolu Rīcības dienu saukli “Planēta pirmajā vietā!” nodotu savu vēstījumu- ieteikumu par tekstila atkritumu konteineru ieviešanu Gulbenes pilsētā un pagastos. Paldies Gulbenes novada priekšsēdētājam Andim Caunītim par jauko sagaidīšanu un iesaistīšanos Mazās Ekopadomes aktivitātēs. Ticam, ka mūsu nodotais vēstījums tuvākajā nākotnē Gulbenes novadā realizēsies!

WhatsApp attēls 2023-11-10 plkst. 14.23.34

WhatsApp attēls 2023-11-10 plkst. 13.43.12 (3)

WhatsApp attēls 2023-11-10 plkst. 13.43.12 (1)

WhatsApp attēls 2023.11.10. plkst. 14.23.34 (2)

WhatsApp attēls 2023.11.10. plkst. 14.23.34 (1)

RD2

400170824_738061741681776_4354355328311027051_n

RD1

Rīcības dienas 2023

400173183_738061651681785_3668935186446437819_n

****************************************************** 

2.novembris Āra izglītības diena

Atzīmējot Āra izglītības dienu, visu vecumposmu bērni kopā ar skolotājām mācījās āra vidē, baudīja saulīti, svaigu gaisu un dabas bagātību. Mūsu paši mazākie, šodien devās savā pirmajā pārgājienā uz Spārītes parku, lai, ar pirms tam sagatavotiem lapu salātiem iepriecinātu dīķī mītošās pīlītes. Arī vidējā vecuma posma bērni devās pārgājienos, kāds apmeklēja Gulbīšu parku, kāds mēroja tālāku ceļu- devās līdz Gulbenes Dzelzceļa stacijai, lai vērotu un caur redzēto mācītos ko jaunu, kā arī atkārtotu jau apgūto. Savukārt vecāko grupu bērni aktīvi mācījās iestādes teritorijā- meklēja kokus, zīmēja koku mizas reljefu, no lapām izlika sava vārda pirmo burtu, stādīja tulpes un krokusus un veica vēl daudz un dažādus uzdevumus. Šodien arī mūzikas nodarbības kopā ar skolotāju Lāsmu tika aizvadītas āra vidē. Bērni izdziedāja skanīgākās dziesmas un izgāja tīkamākās rotaļas.
Dienas ietvaros, atklājām Āra klasi, kura tapa sadarbībā ar karkass.lv ziedoto kokmateriālu un remontsrādnieka Alda izdomu un ieguldīto darbu.
Pēc labi padarīta darba, uzkrātām jaunām zināšanām, bērni kopā ar skolotājām ārā cepa pankūkas un gardi mielojās!

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 13.42.57

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 13.42.57 (2)

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 13.53.49 (3)

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 13.53.49

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 12.37.46 (2)

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 12.37.46 (3)

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 12.37.46

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 13.41.27

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 11.34.21 (1)

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 11.39.11 (1)

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 11.37.27 (1)

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 11.38.13 (1)

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 12.37.13 (3)

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 12.37.13

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 12.37.11

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 12.37.12 (4)

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 12.37.12 (3)

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 12.37.12 (8)

WhatsApp attēls 2023-11-02 plkst. 12.37.12

****************************************************** 

Mazās Ekopadomes aktivitātes oktobrī

Mazās Ekopadomes sapulcīte pēc darbam. Tika paveikti pēdējie darbi pie Ekoskolas Vides novērtējuma.

WhatsApp attēls 2023-10-31 plkst. 15.08.38

WhatsApp attēls 2023-10-31 plkst. 15.09.24

WhatsApp attēls 2023-10-31 plkst. 15.09.26

****************************************************** 

Zaļā palodze arī uz ziemu.

Iesējām kartupeļa, dzērvenes un dateles sēkliņu.

Gaidīsim rezultātu😊

WhatsApp attēls 2023-10-31 plkst. 15.06.53

WhatsApp attēls 2023-10-31 plkst. 15.06.54

WhatsApp attēls 2023-10-31 plkst. 15.06.55

****************************************************** 

jo uz to, kā ārā rasina lietutiņš, mazajai Ekopadomei nodarbība notiek ārā.

Bērni mācās atpazīt un nosaukt koka lapu, veidot burtiņus.

WhatsApp attēls 2023-10-31 plkst. 15.04.45

WhatsApp attēls 2023.10.31. plkst. 15.04.46 (1)

WhatsApp attēls 2023-10-31 plkst. 15.04.46

WhatsApp attēls 2023-10-31 plkst. 15.04.47

WhatsApp attēls 2023-10-31 plkst. 15.04.48

****************************************************** 

30.novembrī pie mums, mazās Ekopadomes viesojās Gulbenes pensionāru biedrības draugi.

Lapas bija sakrājušās tik daudz, ka aicinājām palīgus, lai taptu vēl skaistāki darbiņi.

WhatsApp attēls 2023.10.31. plkst. 15.02.33 (1)

WhatsApp attēls 2023.10.31. plkst. 15.02.33 (3)

WhatsApp attēls 2023-10-31 plkst. 15.02.33

WhatsApp attēls 2023-10-31 plkst. 15.02.41

****************************************************** 

Oktobrī guvām papildu zināšanas par ārstniecības augiem, fasējām izžāvētās tējas un garšaugus, lai nodotu Zupas virtuvei Gulbenē.

Mazās Ekopadomes vadītāja, skolotāja Anita Bondare

WhatsApp attēls 2023-10-17 plkst. 16.28.06

WhatsApp attēls 2023-10-17 plkst. 16.28.03

WhatsApp attēls 2023-10-17 plkst. 16.31.54

WhatsApp attēls 2023-10-06 plkst. 12.54.55

****************************************************** 

16.oktobris Pasaules Pārtikas diena

Pārtikas ietvaros, vecāko grupu bērni tikās ar Gulbenes Izglītības pārvaldes tehnoloģi Daci Ramku Boku, kura dienas bērniem par veselīgu pārtikas uzturu pirmsskolas vecuma bērniem. Īpašs uzsvars diskusijas laikā tika likts uz ūdens, augļu un dārzeņu nozīmes cilvēka organismam, kā arī tika runāts par pārtikas atkritumiem, to samazināšanu ikdienā.

WhatsApp attēls 2023-10-17 plkst. 11.34.46

 

WhatsApp attēls 2023.10.17. plkst. 11.34.47

****************************************************** 

9. oktobrī Mazās Ekopadomes aktivitātes

Septembrī, apsekojot iestādes, mazā Ekopadome teritoriju, iestāžu teritoriju papildināts ar jauniem krūmiem. Darbi ir sākušies, saulainākajās vietās esam iestādījuši plūškoku un irbenes!

WhatsApp attēls 2023-10-09 plkst. 14.46.06

 

WhatsApp attēls 2023-10-09 plkst. 14.46.12 (1)

 

WhatsApp attēls 2023-10-09 plkst. 14.46.13

 

WhatsApp attēls 2023-10-09 plkst. 14.46.12

****************************************************** 

4. oktobrī  Mācību ekskursijā

Mazās Ekopadomes bērniem, mācību ekskursijā, Druvienā bija jautri un interesanti. Latviskās dzīvesziņas centrā, caur rotaļām, dziesmām un dejām bērni iepazina un nostiprināja zināšanas par ārstnieciskajiem augiem un tējām. Pēc nodarbībām cienājās ar gardajām pankūkām un tēju.

Mazās Ekopadomes vadītāja Anita Bondare

WhatsApp attēls 2023-10-05 plkst. 14.25.58

 

WhatsApp attēls 2023-10-05 plkst. 14.25.58 (1)

 

WhatsApp attēls 2023-10-05 plkst. 14.25.58 (3)

 

WhatsApp attēls 2023-10-05 plkst. 14.25.58 (4)

 

WhatsApp attēls 2023-10-05 plkst. 14.25.59 (1)

 

WhatsApp attēls 2023-10-05 plkst. 14.25.59 (3)

 

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** ****************************************************** ********* ********* ********* ********* ********* ***** **** ***** **** ***** **** ***** **** ***** **** ***** **** * **** **** * **** **** * **** **** * **** **** **** **** **** **** *** **** **** *** **** **** *** **** **** *** **** **** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ******* ***** ******** **** ***** 

Mazās Ekopadomes aktivitātes SEPTEMBRĪ

Septembrī novācām ražu- kartupeļus, burkānus, bietes. Novācām un likām žāvēties garšaugus. Apsekojām teritoriju un katras spriedām, kur varētu iestādīt jaunus krūmiņus. Mēneša aktivitāšu noslēgumā devāmies uz Druvienas Latviskās dzīvesziņas centru, kur nostiprinājām mēneša gaitā uzkrātās zināšanas.

Mazās Ekopadomes vadītāja, skolotāja Anita Bondare

WhatsApp attēls 2023-10-17 plkst. 16.28.03

 

WhatsApp attēls 2023-10-17 plkst. 16.28.06

 

WhatsApp attēls 2023-10-17 plkst. 16.31.54

 

WhatsApp attēls 2023-10-17 plkst. 16.28.07 (1)

 

WhatsApp attēls 2023-10-17 plkst. 16.28.07

 

WhatsApp attēls 2023-10-17 plkst. 16.31.53

 

****************************************************** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** *** ****************************************************** ********* ********* ********* ********* ********* ***** **** ***** **** ***** **** ***** **** ***** **** ***** **** * **** **** * **** **** * **** **** * **** **** **** **** **** **** *** **** **** *** **** **** *** **** **** *** **** **** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ******* ***** ******** **** ***** 

Eiropas Mobilitātes nedēļa, 16.septembris līdz 22.septembris

No 16.septembra līdz 22.septembrim tiek minēts Eiropas Mobilitātes nedēļa. Šī gada tēma “Ka tu taupi lietošanai ir?”

Atbildīgi iesaistījāmies un katru dienu atzīmējamām Eiropas Mobilitātes nedēļas plānotās aktivitātes..

Pirmdien, 18.septembrī, visas vecuma grupas savos laukumiņos veidoja mandalas no sarūpētā dabas materiāla. Vēl rudens rakstos iezīmējot un ienesot rudens krāsu iestāžu teritorijā.
Otrdien, 19.septembrī, aktivitātes vērsām uz dažādām kustību rotaļām, ko izjām gan iestādes teritorijā, kā arī devāmies mērķtiecīgos pārgājienos uz Spārītes un Vecgulbenes muižas parku.
Trešdien, 20.septembrī, visu vecumu grupas iesaistījās orientēšanās aktivitātēs gan dodoties pārgājienā pa pilsētu, gan meklējot dažādu objektu iestāžu teritorijā.
Ceturtdien, 21.septembrī, vecāko grupu bērni izzinošā pārgājienā uz Gulbenes Dzelzceļa staciju un Gulbenes autoostu, kur izzināja vilcienu, bānīša un autobusa nepieciešamības ikdienā. Bērni bija patīkami pārsteigti un priecīgi par iespēju ciemoties Gulbenes-Alūksnes bānītis un Gulbenes Dzelzceļa Stacija, Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”. Paši mazākie bērni mācās izzinošā pārgājienā pa iestādes teritoriju un cenšas atrast transporta līdzekļu grupu laukumu rotaļu konstrukciju.

Piektdien, 22.septembrī , kad atzīmējam Dienu bez auto, aicinājām darbiniekus, vecāku un sabiedrību kopumā, šodien uzsvaru likt uz videi draudzīgiem pārvietošanās veidiem.Pēc aktīvi un izglītojoši aizvadītas nedēļas, piektdien uzsvaru likām uz mākslu, kurā atspoguļojām to, kā šodien nokļuvām bērnudārzā.

Paldies vecākiem un īpaši bērniem, atsauces un iesaistās Eiropas Mobilitātes nedēļā un Diena bez auto!

Diena bez auto

 

WhatsApp attēls 2023-09-22 plkst. 13.59.21

 

IMG-20230918-WA0023

 

WhatsApp attēls 2023.09.22. plkst. 15.36.56 (1)

 

WhatsApp attēls 2023-09-22 plkst. 15.36.56

 

IMG-20230919-WA0015 (1)

 

WhatsApp attēls 2023-09-22 plkst. 15.36.49

WhatsApp attēls 2023-09-22 plkst. 15.36.38

 

WhatsApp attēls 2023-09-22 plkst. 15.36.42

 

WhatsApp attēls 2023-09-22 plkst. 15.36.30

 

WhatsApp attēls 2023-09-22 plkst. 15.37.24

 

WhatsApp attēls 2023-09-22 plkst. 15.37.28

 

WhatsApp attēls 2023.09.22. plkst. 15.45.59 (1)

 

WhatsApp attēls 2023.09.22. plkst. 15.37.28 (1)

 

WhatsApp attēls 2023-09-22 plkst. 15.45.59

 

WhatsApp attēls 2023.09.22. plkst. 15.45.58 (1)

 

WhatsApp attēls 2023-09-22 plkst. 15.45.58

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>