3.grupa

Grupas skolotājas: Spulga Upāne, Velga Žalima

Skolotāju palīdze: Valda Poiša

2018./2019. m.g. grupu apmeklē 5-6 gadus veci bērni.

Dienas ritms

Rotaļnodarbības