“Lielās augu medības”

ekoskolas_logoikona_mazs

fee-logo-latvia

toyota

 

 

 

 

No 2016./2017. mācību gada esam iesaistījušies starptautiskā vides izglītības projektā. 

Bioloģiskās daudzveidības projekts “Lielās augu medības”, kas norit ar Toyota kompānijas atbalstu, ir ilgtermiņa (5 gadi)  iniciatīva, kuras mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus savas skolas  apkārtnes augu un kukaiņu sugu daudzveidības izpētē un veicināšanā.

Tajā piedalās Ekoskolas no 10  Eiropas valstīmVācijas, Īrijas, Slovēnijas, Turcijas, Dānijas, Spānijas, Itālijas, Polijas un Latvijas.

Projekts  nodrošina metodoloģiju, kura ir saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, kā arī ir viegli īstenojama un palīdz attīstīt kritisko domāšanu, izmantojot pieredzē balstītu mācīšanos. Viens no plānotajiem projekta rezultātiem ir visas Eiropas skolu apkārtnes augu datubāze, ko ar skolotāju palīdzību veido paši bērni un ko iespējams ērti izmantot mācību procesā.

Galvenie uzdevumi skolām, kas piedalās projektā, ir palielināt bērnu interesi par dabas vērtībām un ar konkrētām rīcībām veicināt sugu daudzveidības saglabāšanos vai pat pieaugšanu skolas apkārtnē.

Šī projekta ietvaros  tiek sniegta iespēja bērniem gūt pieredzi nopietnā ilgtermiņa pētniecības procesā jau tik agrīnā vecumā, kas ļauj attīstīt kritiskās domāšanas un zinātniskās darbības prasmes.

Projekta mājaslapa

Projekta koordinatore mūsu PII- vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MŪSU DARBI PROJEKTĀ:

2019./2020. mācību gads

Lai vairotu koku daudzveidību iestādes teritorijā, mēģināsim paši izaudzēt kastani: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rudens sezonas darbi 5-gadnieku grupas laukumā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pirmā dzērveņu raža!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Klāt ražas novākšanas laiks!

Uzsākot jauno mācību gadu, ar prieku novācam  vasarā izaudzēto- ābolus, dažādus dārzeņus, pupas, garšaugus. Īpašs prieks par saulespuķēm, kuras  vareni saaugušas un solās būt gards cienasts putniem ziemā!

******************************************************************************************

2018./2019. mācību gads

4-gadnieku grupas jaunais dārzs

Pavasarī 3-4-gadnieku  grupas laukumiņā ar vecāku atbalstu tapa dārzs, kuru visu vasaru bērni arī cītīgi kopa: laistīja, atsēja augus, ravēja. Raža bija bagātīga, to arī visi kopā novāca: tomātus, kuri bija nogatavojušies, ēda launagā, kartupeļus, sīpolus un pētersīļus aiznesa uz pirmsskolas virtuvi, lai pavārītes pagatavotu gardu maltīti. Katru trešo dienu bērni mēra ķirbja apkārtmēru un gaida, kad tas būs nogatavojies!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pavasara ekspedīcija uz Spārītes parka dīķi

Otrdien, 21.maijā,  6-7-gadnieku grupas bērni devās trešajā- pavasara- ekspedīcijā, lai turpinātu iepazīt meža un dīķa ekosistēmu.

Vispirms tika atkārtotas koku pazīmes, salīdzinot koku mizu, stumbra veidu, zaru izvietojumu, lapas, ziedus. Bērni vienojās, ka visvieglāk tomēr kokus atšķirt pēc to lapām. Uzmanīgi apskatot  koku stumbrus, bērni ievēroja gan vairākas ķērpju un sūnu sugas, kā arī dažādas piepes, gan dobumus  un saprata, ka koki ir  dzīvotne (uzturēšanās vieta) citiem augiem, kukaiņiem  un putniem.  Bērni atcerējās, ka ziemā  redzēja nokaltušās egles, no kurām vairs ir palikuši tikai celmi, un pārrunāja, vai  spētu izdzīvot bez savas mājvietas,  ēdiena un bez vietas,  kur paslēpties, ja uzbruktu ienaidnieks. 

Parkā, uzmanīgi vērojot, bērni sastapa arī vairākas  tipiskas pavasarī ziedošas meža lakstaugu sugas, zaķskābenes tika arī nogaršotas!  Bērni uzzināja, ka kaut arī šīs sugas aug meža zemsedzē, tās mīl saules gaismu, tādēļ tām ir jāpaspēj izziedēt  līdz brīdim,  kamēr izplaukst kokiem lapas un noēno visu zemsedzi. Lielākā daļa no šiem augiem vairs nemaz nebūs redzama vasaras beigās- jūlijā un augustā. Saules trūkuma dēļ mežā augi uzzied ātrāk nekā, piemēram, pļavā.

Ekspedīcijas noslēgumā bērni apciemoja visbiežāk parka  dīķī sastopamos putnus-  meža pīles un melno gulbi, kuru dāsni pacienāja ar gardām pieneņu lapām.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jaunas spēles par ekosistēmām

Maijā bērni mācās par ekosistēmām, izmantojot jaunās  pašgatavotās spēles: 

Ar LOB laipnu atļauju esam ieguvuši jaunas mācību spēles arī par putniem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mācību ekskursija uz “Dzirnavsilu”

11.aprīlī 5-6-gadnieku grupas bērni kopā ar skolotājām devās mācību ekskursijā uz Jaungulbenes pagasta “Dzirnavsilu”, kur ciemiņus laipni uzņēma mājas saimnieki-  biologi un dabas draugi. Vispirms bērnus pārsteidza slūžu troksnis, jo, izrādās, agrāk šajā vietā ir darbojušās dzirnavas. Meža piesaulītē, savukārt, sveicināja pirmie pavasara augi- zilās vizbulītes un zaķkāposti. Pārbriduši pļavai, bērni saņēma krietnu vitamīnu devu, nogaršojot pirmos lakšus, kurus mežā ieaudzējuši paši māju saimnieki. Upītē  ar tīklu tika noķerti raudu un asaru mazuļi, kas pēc kārtīgas aplūkošanas tika palaisti atpakaļ ūdenī. Tālāk bērni devās garā pastaigā gar ezera krastu  pa meža taku un ar lielu interesi vēroja kadiķus un citus skuju kokus, kā arī apskatīja dzērveņu un mellenāju jaunos dzinumus. Īpaši bērnu skatienus piesaistīja krāšņs ziedošs augs- indīgā zalktene. Pastaigas laikā bērni arī iejutās ornitologa lomā, jo ar binokļiem vēroja gulbjus, pīles, liju, klausījās dzeņa kalšanu, diemžēl pašu putnu ieraudzīt tā arī neizdevās.

Šajā ekskursijā bērni gan kārtīgi izkustējās un saelpojās svaigo pavasara gaisu, gan uzzināja daudz jaunu un interesantu lietu par ūdenskrātuvēm, gan savām acīm vēroja apkārtējās dabas daudzveidību.

Vairāk foto: šeit!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pavasara atnākšanas vērošana

Martā  un aprīlī visi, gan lieli gan mazi, ļoti gaidām un uzmanīgi vērojam pavasara atnākšanu un vērojumu lapās grupu vecāku stūrīšos atzīmējam, kad un kur esam sastapuši šopavasar  pirmo:

gulbi– 6.martā Balvu ezerā,  meža pīli– 19.martā Gulbenē, balto stārķi-23.martā Dzelzavā,
strazdu– 25.martā Gulbenē,  balto cielavu– 7.aprīlī Dzelzavā;

mušu– 8.martā bērnudārzā, mārīti-11.martā Stāmerienā, biti– 17.martā Gulbenē, odu– 23.martā Kalnienā, tauriņu- raibeni– 31.martā Ievugravā, skudru– 7.aprīlī Svelberģī;

sniegpulkstenīti– 17.februārī Gulbenē, zilo vizbulīti– 3.aprīlī Gulbenē, māllēpi– 14.aprīlī Gulbenē, balto vizbuli– 20.aprīlī Kalnienā un pieneni– 20.aprīlī Gulbenē;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dabas spēļu diena

12. februārī, mūsu pirmsskolā viesojās Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe. Kopā ar viņu 6-7- gadnieki izzinoši darbojās ar atraktīviem uzdevumiem un vides spēlēm par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, biotopiem, bieži sastopamām un aizsargājamām sugām. Bērni uzzināja putnu, abinieku, zīdītāju, kukaiņu un augu sugu nosaukumus, kas sastopami meža, ezera un pļavas biotopos.
Veiksmes spēlē bērniem bija iespēja padziļināti izpētīt putnu – Zilzīlīti. Spēles gaitā vajadzēja iziet Zilzīlītes viena gada dzīves ciklu, pārvarot dažādus šķēršļus, piemēram, pavasara mazuļu barošanu, vasaras karstumu, kaķa uzbrukumu, ornitologu veikto zīlīšu apgredzenošanu rudenī un neveiksmīgo tukšas barotavas periodu ziemā.
4-5-gadnieki arī iepazina dažādas jaunas sugas un to dzīvotnes. Noslēgumā mazie bērni jautrā rotaļā dzīvnieku maskās inscenēja reālu meža dzīvi ziemā.
Šī Dabas spēļu diena bija vēl viena lieliska iespēja mūsu audzēkņiem iegūt gan jaunas zināšanas, gan veidot izpratni par nepieciešamību saudzēt un sargāt dabu un tās daudzveidību.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ziemas ekspedīcija uz Spārītes parka dīķi

Pašā ziemas viducī, 30.janvārī, 6-7-gadnieki kopā ar skolotājām devās Ziemas ekspedīcijā uz Spārītes parku, lai iepazītu parka bioloģisko daudzveidību ziemas sezonā. Parkā mācījāmies noteikt koku sugas bez lapām, atrodot citas kokiem raksturīgas pazīmes – mizu, vainagu, pumpurus, skujas, sēklas. Vērojām uz kokiem mītošos ķērpjus, sūnas un sēnes. Bērni atrada nokritušu ozola zariņu ar vienas sugas sūnām un četru dažādu sugu ķērpjiem. Atpazinām  zaķu, stirnu un mežacūku atstātās pēdas sniegā, kā arī ievērojām dažādas citas dzīvnieku atstātās pazīmes- mežacūku rakumus, dzeņa eglēm nolobīto mizu un kāpuru izgrauztās ejas koka mizā.

Bērni centās izprast ūdens nozīmi ziemas sezonā. Cik grādos ūdens lāse pārvēršas par sniegpārslu? Cik grādos sāks kust sniegs? Kas notiek dīķī zem ledus? Kas ir sala? Uz šādiem jautājumiem kopīgiem spēkiem meklējām atbildes.

Uz saliņas bērni sadalījās grupās un izvēlējas savu koku, ko pētīt. Katra grupa noteica sava koka sugu, nosauca atpazīšanas pazīmes un izmērīja tā apkārtmēru. Lielākais koks bija meiteņu grupai- priede 244 cm apkārtmērā.

Bērni, kas klausījās visuzmanīgāk un prata atbildēt uz jautājumiem,  saņēma uzlīmes, gala balvu- atstarotāju ieguva Sāra Kļaviņa.

Šī bija jau otrā bērnu ekspedīcija uz Spārītes parku. Katru reizi bērni ierauga ko jaunu un papildina zināšanas par dabas daudzveidību un par ūdens apriti dažādos gadalaikos.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Āra nodarbību diena 1.novembrī

6-gadnieki rūpīgi pētīja  un salīdzināja kokus bērnudārza teritorijā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rudens ekspedīcija uz Spārītes parka dīķi

Skaistajā 17.oktobra rītā vecāko grupu bērni, 5-6-gadnieki, devās pārgājienā- ekspedīcijā. Šis bija pārgājiens ar uzdevumiem par ūdeni. Kāda ūdenskrātuve ir Spārītes parkā? Kas ir sala?  Uz šādiem jautājumiem kopīgiem spēkiem meklējām atbildes.

Bērni uzmanīgi vēroja dabu un kopā ar skolotājām tabulā rūpīgi  atzīmēja atrastos dabas objektus – ozolu, liepu, vāveri, gulbi, sūnas, ķērpi, grīsli, vilkvāli, niedri, piepi un vēl daudzus citus. Tā bērni soli pa solim iepazina, kādi koki un augi ir sastopami ūdens tuvumā, izmērīja ūdens un gaisa temperatūru, salīdzināja un izdarīja secinājumus. Dīķa ūdeni iesmēlām un paņēmām līdzi, lai salīdzinātu krāsu ar krāna ūdeni. Izmērījām lielāko koku, stumbru apkārtmēru, pētījām koku mizu un ķērpjus. Salasījām dažādu koku lapas.

Parks vilināja ar rudens smaržu un krāsainajām lapām. Skriešana ar draugiem pa lapu paklāju bija jautra un smieklu pilna.

Ar šādām pat aktivitātēm un vēlmi vērot un salīdzināt parks bērnus gaidīs arī ziemā, bet nu jau, iespējams,  ar baltu sniega paklāju.

)

***************************************************************************************

2017./2018. mācību gads

Pašā vasariņas viducī 5-gadnieku grupas bērni kopā ar skolotāju Aiju  mācījās atpazīt, nosaukt  un mūsu bērnudārza teritorijā ievākt  zāļu tējas!  Izdevās atrast:  raspodiņu, nātri, sarkano āboliņu, ceļtekas, meža zemenes, piparmētras. Protams, ar lielu prieku visi centās gan izkaltēt tēju, gan to pagatavot, gan nogaršot. Bērni labprāt novēroja, kā karstā ūdenī augi atgūst iepriekšējo izskatu, kā tie izskatās, kā ūdens maina krāsu.  Bija bērni, kuriem garšoja, un kuriem negaršoja šīs tējas:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.jūnijā- izzinoša aktivitāte 3A! 

Kad vasara pilnā plaukumā un mūsu pirmsskolas teritorijā sastopama liela augu daudzveidība, ar mērķi – noskaidrot, ko audzēkņi iemācījušies par augiem, organizējām izzinošu aktivitāti  “Apkārtnes Augu Alfabēts”.

Aktivitātē piedalījās 6-7-gadīgie audzēkņi.

Bērni no Burtu maisiņa izlozēja  burtu un devās meklēt augu, kura nosaukums sākās ar norādīto skaņu.  Kad augs bija atrasts, pie tā vajadzēja nofotografēties, pastāstīt, ko  par šo augu zina, un lielajā plakātā ierakstīt tā nosaukumu.

Bērni darbojās ļoti azartiski, izvēloties nākamos burtus un meklējot arvien jaunus augus.  Ar prieku šajā aktivitātē iesaistījās arī pieaugušie bērnudārza darbinieki.

Rezultātā tika atrasti gandrīz visiem alfabēta burtiem atbilstoši augi, lielākajai daļai – pat vairāki! Tagad zinām, ka mūsu apkārtnē aug atraitnītes, āboliņš, baldriāns, ceļmallapas, dadzis, egle, gārsa, hostas, ieva, jāņogas, kosas, ķirsis,  liepas, madaras, nātres, ozols, pelašķis, raspodiņš, skābenes, tūja, usnes, virza, zaķkāposti, un, protams, daudz citu augu, kuru nosaukumi vēl jāiemācās.

Pēc šīs aktivitātes mūsu apņemšanās ir kādā brīvā stūrītī iestādīt vēl arī apsi, flokšus  un īrisus!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jūnijā 3-4-gadnieku grupas bērniem notika rotaļnodarbība Kas aug manā pļavā. Bērni mācījās aplūkot pļavas augus, tos iepazīt ar taustes un ožas palīdzību, sagrupēt pēc krāsām, pēc garuma, no īsākā uz garāko.  Bērniem patika ritmiski klāt krāsas uz papīra attēlojot zāli un debesis un veidot nospiedumus ar izvēlētajiem augiem, klājot uz tiem krāsu un veidojot nospiedumus iepriekš izveidotajā pļavā.  Rezultātā audzēkņi ieguva  pamatzināšanas par augu uzbūvi un īpašībām, kā arī  iemaņas,  strādājot ar spiedogu metodi!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mācību gada noslēgumā mūsu pirmsskolas dārza teritorijā, pateicoties mūzikas skolotājas Lāsmas iniciatīvai, aktivitātei un ģimenes atbalstam, izveidota  sava dzērveņu dobe!  Nu tikai  vasarā čakli jālaista, lai līdz rudenim tiekam pie pirmajām ogām, ko nogaršot!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kad pavasaris sagaidīts, varam doties augu medībās bērnudārza teritorijā!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sevišķi aktīvi darbojas 5-6-gadnieku grupas bērni kopā ar savu skolotāju Anitu, iepazīstot augus, mācoties to nosaukumus un veidojot herbāriju:

 Bērni pastāstīja:

Jau pavasarī atsākām vākt augus herbārijam. Apskatījām pagājušajā gadā veidoto herbāriju un noskaidrojām to augu nosaukumus,  kuri mums jau ir savākti. Ārā lasījām  augus un  pielīmējām visus uz papīra ar plato līmlenti (ļoti labi izžuva).  Noskaidrojām,  kā kuru augu sauc, skatījāmies arī ar palielināmo stiklu. Mums bija kosa, nātre, divrindu grīslis, ceļmallapa, māllēpenes lapa, madara, gārsa, virza u.c. augi. Tad pielīmējām uz biezāka kartona un veidojām augu izstādi ārā. Vēlāk visus augus salikām herbārija albumā. Šo nodarbību maijā un jūnijā atkārtojām vairākkārt. Mums  patika salīdzināt,  ko kurš  bērns ir atradis.  Priecīgi bija tie, kuri atrada tādu augu, kāds nebija nevienam citam bērnam!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kad augi savākti, tos var izmantot arī rotaļās, piemēram, prinču un feju kroņu veidošanā. Mākslinieciskā darbība tiek saistīta ar izzinošo, jo jāievēro noteikums – kroni veidot no zināmiem augiem.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-5-gadnieki no teritorijā savāktajiem augiem veidoja brīnišķīgus zaļos dekorus:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Savukārt, visjaunākie bērni pēc Annas Sakses pasakas “Zaķa kāposti” noklausīšanās devās zaķkāpostu meklēšanas ekspedīcijā uz  PRIEDĒM. Zaķkāposti tika atrasti, nogaršoti un vienbalsīgi atzīti par ļoti gardiem. Bērnu domas dalījās tikai vienā- tie ir saldi vai skābi 😉

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lai mūsu audzēkņi  vairāk uzzinātu par teritorijā augošiem kokiem, ekopadomes skolotājas Inga un Alla izveidoja nelielas atgādnes:

P6110241 (1280x960)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Otro projekta gadu uzsākam, turpinot iepazīt augus ap mums- bērnudārza telpās un teritorijā. Lielākie bērni ar lielu interesi mācās telpaugu nosaukumus un veido uzrakstus, lai sarežģītie nosaukumi labāk paliktu atmiņā. Veicot iestādes vides novērtējumu, noskaidrojam, cik un kurus kokus, krūmus, puķes, putnus un kukaiņus, kas sastopami mūsu teritorijā, bērni pazīst:

 

********************************************************************************************

2016./2017.mācību gads:

Bioloģiskās daudzveidības izpratnes aptauja

Jūnijā, kad lietus atkal traucē augu iepazīšanai bērnudārza teritorijā, veicam 5-6-gadnieku Bioloģiskās daudzveidības izpratnes testu. Šoreiz bērni labi zina, ko nozīmē jēdziens “dabas daudzveidība”, kā arī bez grūtībām pazīst dotos augus un kukaiņus, protams, arī stārķi. Bezdelīgas mūsu tuvumā novērojamas reti, varbūt tādēļ ar to atpazīšanu vēl neveicas tik labi, kā gribētos.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dāvinām puķes mūsu pilsētai

30.maijā 5-gadnieku un 6-gadnieku grupu bērni iestādīja pašu rokām izlolotās samtenītes puķudobē pašā Gulbenes centrā- pie bibliotēkas. Lai nu aug un priecē visus garāmgājējus! Pēc krietna darba, protams, neizpalika arī Puķu draugu ballīte!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Iepazīstam kukaiņus

Āra nodarbībās 5-gadnieku grupas bērni cītīgi vēro kukaiņus un pēc tam tos attēlo savos zīmējumos:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Maija nogalē cītīgi strādājam projektā!

* veidojam arvien jaunas augu dobes grupu laukumos:

P5220495 - kopija (1280x960)

* ierīkojam zālienā nepļaujamos laukumus augu daudzveidības vērošanai un veicināšanai:

* pētām kokus apkārtnes augu kartes veidošanai:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kociņiem pienācis laiks sākt patstāvīgu dzīvi!

16.maijā 6-gadnieki devās ekskursijā uz zemnieku saimniecību “Dzelzavieši” Stāmerienas pagastā, lai gan iepazītu augu un dzīvnieku daudzveidību, gan iestādītu pašu rokām 2 gadus audzētās priedītes:

 4-gadnieku grupas bērnu rūpīgi izlolotie ozoliņi tika uzdāvināti māmiņām svētkos:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kad skaistais pavasaris sagaidīts, apkopojam mūsu ģimeņu dabas vērojumus. Izrādās, ka  pirmā muša šopavasar redzēta jau 5.martā, mārīte-20.martā, kamene- 27.martā, bet bites ziedputekšņu vākšanu uzsākušas jau 2.aprīlī! Par pavasara vēstnešiem uzskatītie strazdi Gulbenes pusē pamanīti jau 18.martā, bet stārķi- divas dienas agrāk- 15.martā Ūdrupē. Pirmās māllēpenes uzziedējušas 2.aprīlī, bet pienenes tikai nedaudz vēlāk- 7.aprīlī. 

Paldies visām ģimenītēm par acīgumu un atsaucību! Kopīgiem spēkiem esam veikuši vairāk nekā 100 novērojumus. Izrādās, ka visbiežāk esam vērojuši stārķus! Varbūt tie mūsu jaukajā ģimenēm kaut ko atnesīs :) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Šogad ļoti ļoti gaidām pavasari! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Martā sākam audzēt dēstus bērnudārza garšaugu dobītēm. Šovasar mums augs arī četru šķirņu tomāti dažādās krāsās. Gaidīsim jauno ražu!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.februārī pedagoģiskās padomes sēdē skolotājas analizē projektā paveikto un plāno pavasara darbus.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Februārī uz palodzēm audzējam sīpollokus vitamīniem un sīpolpuķes- pavasara gaidīšanas priekam. Veicam arī pētījumus un visu rūpīgi pierakstām: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ziemas aukstumā audzējam jaunus kokus. Mūsu 4-gadnieki ekoskolu Globālās rīcības dienu laikā katrs iestādīja vienu ozolzīli, lai tā aug un kļūst par spēkavotu. 6-gadnieku pagājušā gada pavasarī sētās priedes jau krietni paaugušās un šajā ziemā norūdās grupas laukumā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

No pastaigu laikā savāktajām lapām top gan brīnišķīgi mākslas darbi, gan herbārijs:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oktobrī mūsu 5-6-gadnieki atbild uz Bioloģiskās daudzveidības izpratnes aptaujas jautājumiem. Bērniem jāpazīst pienene, sarkanais pļavas āboliņš, stārķis, bezdelīga, bite un raibenis- krāšņākais tauriņu grupas pārstāvis. Noskaidrojas, ka vairāki bērni šos objektus zina labi, tomēr kopumā rezultāti ir viduvēji. Vēl daudz jāmācās!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.10.2016. notiek pirmsskolas skolotāju sanāksme- iepazīšanās ar projekta metodiskajiem materiāliem.  Daudz jaunu ideju interesantām un jēgpilnām āra nodarbībām!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 10.10.2016. 5-6-gadnieku grupas  dodas ekskursijā uz mežu, lai vērotu un labāk iepazītu dažādas koku sugas:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Āra nodarbību dienā, 06.10.2016. vācam, iepazīstam, pētām un izmantojam radošajos darbos bērnudārza apkārtnē augošo koku un krūmu lapas: