2.grupa

Grupas skolotājas: Natālija Kvitka,  Solvita Boša

Skolotāju palīdze: Ludmila Krevica

Grupu apmeklē 1-3 gadus veci bērni.

Dienas ritms

Rotaļnodarbības