IESTĀDES PADOME

Liene Baltiņa 1. grupas vecāku pārstāve
Laura Kušķe 1. grupas vecāku pārstāve Iestādes padomes priekšsēdētāja
Inita Jurcāne 2. grupas vecāku pārstāve Iestādes padomes priekšsēdētājas vietniece
Līva Keslere 2. grupas vecāku pārstāve
Zane Prāmniece 6. grupas vecāku pārstāve
Laura Zahare 6. grupas vecāku pārstāve
Renāte Šķendere 4. grupas vecāku pārstāve
Vlijandrs Andževs 4. grupas vecāku pārstāvis
Agnese Zagorska 5. grupas pārstāve
Evita Brokāne 5. grupas pārstāve
Anita Kļaviņa 3. grupas pārstāve
Lana Rutka 3. grupas pārstāve
Inga Lukjanova pirmsskolas skolotāja
Velga Žalima pirmsskolas skolotāja
Sintija Ločmane vadītājas vietniece izglītības jomā
Iveta Cigle Iestādes vadītāja

Izglītības iestādes padomes reglaments

Iestādes padomes sēžu lēmumi:

30-05-2022

Iestādes padomes sēžu protokoli:

08-09-2020  20-01-2020  31-10-2019  15-04-2019  23-10-2018   17-04-2018  14-11-2017                          16-03-2017  08-12-2016  30-03-2016  03-11-2015