IESTĀDES PADOME

Zane Prāmniece 1. grupas vecāku pārstāve
Inita Jurjāne 1. grupas vecāku pārstāve Iestādes padomes priekšsēdētāja
Laura Zahare 2. grupas vecāku pārstāve
Anita Kļaviņa 3. grupas vecāku pārstāve Iestādes padomes priekšsēdētāja vietniece
Daira Andževa 4. grupas vecāku pārstāve
Karīna Sidorova 4. grupas vecāku pārstāve
Lelde Jaunzema 5. grupas vecāku pārstāve
Monika Prokofjeva 5. grupas vecāku pārstāve
Evita Brokāne 6. grupas pārstāve
Iveta Cigle iestādes vadītāja
Sintija Ločmane vadītājas vietniece izglītības jomā
Līga Dortāne pirmsskolas skolotāja
Velga Žalima pirmsskolas skolotāja

Izglītības iestādes padomes reglaments

Iestādes padomes sēžu lēmumi:

30-05-2022

Iestādes padomes sēžu protokoli:

08-09-2020  20-01-2020  31-10-2019  15-04-2019  23-10-2018   17-04-2018  14-11-2017                          16-03-2017  08-12-2016  30-03-2016  03-11-2015