IESTĀDES PADOME

Monika Jurjāne 1. grupas vecāku pārstāve
Raimonds Kārkliņš 2. grupas vecāku pārstāve
Simona Sniķe 3. grupas vecāku pārstāve
Rendija Krasiļņikova 4. grupas vecāku pārstāve
Agita Upāne 4. grupas vecāku pārstāve
Marita Pulča 5. grupas vecāku pārstāve
Sabīne Jefimova 5. grupas vecāku pārstāve
Natālija Budrika 6. grupas vecāku pārstāve
Dace Nagle iestādes vadītāja
Inita Artistova vadītājas vietniece izglītības jomā
Solvita Boša pirmsskolas skolotāja
Velga Žalima pirmsskolas skolotāja

Izglītības iestādes padomes reglaments

Iestādes padomes sēžu protokoli:

15-04-2019  23-10-2018   17-04-2018  14-11-2017  16-03-2017  08-12-2016  30-03-2016   03-11-2015