IESTĀDES PADOME

Daira Andževa 1. grupas vecāku pārstāve
Evija Krivmane 2. grupas vecāku pārstāve
Sabīne Jefimova 3. grupas vecāku pārstāve, iestādes padomes vadītāja
Anita Kļaviņa 4. grupas vecāku pārstāve
Lelde Jaunzema 5. grupas vecāku pārstāve
Monika Prokofjeva 5. grupas vecāku pārstāve
Līva Mezīte 6. grupas vecāku pārstāve
Dace Nagle iestādes vadītāja
Inita Artistova vadītājas vietniece izglītības jomā
Līga Sarkane pirmsskolas skolotāja
Velga Žalima pirmsskolas skolotāja

Izglītības iestādes padomes reglaments

Iestādes padomes sēžu lēmumi:

30-05-2022

Iestādes padomes sēžu protokoli:

08-09-2020  20-01-2020  31-10-2019  15-04-2019  23-10-2018   17-04-2018  14-11-2017                          16-03-2017  08-12-2016  30-03-2016  03-11-2015