IESTĀDES PADOME

Marta Vika 1. grupas vecāku pārstāve
Laura Boka 2. grupas vecāku pārstāve
Ivars Kažmers 3. grupas vecāku pārstāvis
Marina Afanasjeva 4. grupas vecāku pārstāve
Sabīne Jefimova 4. grupas vecāku pārstāve
Ilona Matīsa 5. grupas vecāku pārstāve
Evita Vanaga- Burķīte 6. grupas vecāku pārstāve
Monika Jurjāne 6. grupas vecāku pārstāve
Dace Nagle iestādes vadītāja
Inita Artistova vadītājas vietniece izglītības jomā
Solvita Boša pirmsskolas skolotāja
Velga Žalima pirmsskolas skolotāja

Izglītības iestādes padomes reglaments

Iestādes padomes sēžu protokoli:

15-04-2019  23-10-2018   17-04-2018  14-11-2017  16-03-2017  08-12-2016  30-03-2016   03-11-2015