Ekopadome

Iveta Cigle izglītības iestādes vadītāja
Sintija Ločmane vadītājas vietniece izglītības jomā, Ekoskolas koordinatore
Alla Miņina pirmsskolas skolotāja
Anita Bondare pirmsskolas skolotāja, mazās Eko padomes vadītāja
Inga Lukjanova pirmsskolas skolotāja
Solvita Boša pirmsskolas skolotāja
Kristaps Dauksts 1. grupas vecāku pārstāvis
Kristīne Ščedrova 1. grupas vecāku pārstāve
Ansis Skaistkalns 2. grupas vecāku pārstāvis
Aiga Putne 3. grupas vecāku pārstāve
Zane Prāmniece 4. grupas vecāku pārstāve
Monika Prokofjeva 5. grupas vecāku pārstāve
Liene Baltiņa 5. grupas vecāku pārstāve
Sanita Kalniņa 6. grupas vecāku pārstāve

Ekopadomes sēžu protokoli:

02-06-2022  28-04-2022  01-12-2021  07-10-2021

25-05-2021  01-02-2021  19-10-2020  28-09-2020

28-05-2020  21-10-2019  30-09-2019

03-06-2019  28-03-2019  12-11-2018  10-10-2018

11-06-2018  16-01-2018  23-11-2017  19-10-2017

15-06-2017  30-03-2017  01-12-2016  25-10-2016

31-05-2016   10-03-2016   01-12-2015   22-10-2015