Ekopadome

Ekopadomes protokols Nr.1.2023., Ekopadomes protokols Nr.2Ekopadomes protokols Nr.3Eko padomes prot.nr.4

Iveta Cigle izglītības iestādes vadītāja
Sintija Ločmane vadītājas vietniece izglītības jomā, Ekoskolas koordinatore
Anita Bondare pirmsskolas skolotāja, mazās Eko padomes vadītāja
Laura Kušķe 1. grupas vecāku pārstāve Iestādes padomes priekšsēdētāja
Inita Jurcāne 2. grupas vecāku pārstāve Iestādes padomes priekšsēdētājas vietniece
Alla Miņina pirmsskolas skolotāja
Līga Strapcāne pirmsskolas skolotāja
Dina Paipala pirmsskolas skolotāja
Natālija Kvitka pirmsskolas skolotāja
Velga Žalima pirmsskolas skolotāja
Aija Ranka pirmsskolas skolotāja
Līga Dortāne pirmsskolas skolotāja
Inga Lukjanova pirmsskolas skolotāja
Rudīte Šapale pirmsskolas skolotāja
Dace Cīrule pirmsskolas skolotāja
Daiga Tropa pirmsskolas skolotāja
Iveta Meisīte pirmsskolas skolotāja

Ekopadomes sēžu protokoli:

20.10.2022.  17.01.2023.  28.02.2023.  01.06.2023.-1 01.06.2023.-2

02-06-2022  28-04-2022  01-12-2021  07-10-2021

25-05-2021  01-02-2021  19-10-2020  28-09-2020

28-05-2020  21-10-2019  30-09-2019

03-06-2019  28-03-2019  12-11-2018  10-10-2018

11-06-2018  16-01-2018  23-11-2017  19-10-2017

15-06-2017  30-03-2017  01-12-2016  25-10-2016

31-05-2016   10-03-2016   01-12-2015   22-10-2015