Logopēda ieteikumi

Mīļo māmiņ un tēti,

  • Spēlējieties ar savu bērnu, jo spēles laikā, kopā liekot mozaīkas, puzzles , lipinot no plastilīna, zīmējot, verot zīles, braukājot ar mašīnītēm, aijājot lelles un vienlaicīgi runājoties, paslavējot, iedrošinot to darīt, bērnam attīstās pirkstu muskulatūra, kustības, attīstās bērna valoda;
  • Lasiet savam bērnam grāmatiņas, pasakas, jo tas parāda bērnam Jūsu mīlestību, vēlēšanos būt kopā, sniedz iespējas attīstīt runu, skaidrot nesaprotamo, fantazēt par iespējamo, ļauj bērnam justies droši un uzticēties Jums;
  • Klausieties un sadzirdiet savu bērnu: interesējieties par viņa sajūtām, domām, viņa dzīvi un pacietīgi, ar interesi klausieties bērna stāstīto, nenoraidiet viņu, sarunas laikā veidojiet acu kontaktu ar bērnu;
  • Ieklausieties sava bērna runā: kā bērns izrunā skaņas, kā veido vārdus un saista tos teikumos, ja novērojat valodas traucējumus, sadarbojieties ar logopēdu, kura redzeslokā ir runas un valodas diagnostika (novērtēšana) un labošana.

Skolotāja-logopēde Gunita Sliede