Jaunumi

Mācīsimies dzejolīti!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemassvētki jau klauvē pie durvīm…

 Bērni tiem gatavojas īpaši-vieni dejo, citi dzied, bet tradīcija ir tāda, ka pie Ziemassvētku vecīša dāvanu maisa bērni skaita dzejolīti.

Kāpēc ir svarīgi mācīties dzejoļus ne tikai svētkos, bet arī ikdienā?

  • dzejoļa mācīšanās no galvas attīsta atmiņu:

Pirmsskolas vecuma bērni, mācoties dzejoli, attīsta mehānisko atmiņu-“sadzirdēju, atcerējos”. Pieaugot bērns vizuāli iztēlojas katru vārdu, izprot tā saturu. Tad tiek trenēta loģiskā atmiņa.

  • palielinās vārdu krājums:

Dzejoļos bērns sastop vārdus, kurus mēs retāk lietojam sarunu valodā. To nozīmi  izskaidrojot, viņš bagātina savu vārdu krājumu.

  • attīstās vizuālais priekšstats:

Mācoties dzejoļus, bērns attīsta iztēli, emocijas, mācās analizēt informāciju.

  • bērns apgūst vārdisko struktūru:

Bērnu dzejoļi ir ļoti ritmiski. Tos mācoties, bērns netieši attīsta vārdiskās struktūras izpratni-viņš mācās pareizi sadalīt vārdus pa zilbēm, jūt, kur nepieciešama pauze.

  • bērns trenē dikciju:

Prasme skaļi, skaidri, pareizā tempā un intonācijā nodeklamēt dzejoli ģimenes lokā palīdz bērnam daudz pārliecinošāk atkārtot to arī lielākas publikas priekšā.

Izvēlēsimies to dzejolīti, kurš atbilst bērna attīstības īpatnībām, ņemot vērā uzmanības un atmiņas apjomu, ir viņam saprotams un ritmisks!

Darīsim to ar prieku!

 

Skolotāja-logopēde Gunita Sliede

Informācija vecākiem par E-klases lietošanu

Cien.vecāki!

2020./2021.mācību gadā mūsu pirmsskolā tiek ieviesta tiešsaistes skolvadības sistēma E-klase. 

 

Vecāku/bērnu likumisko pārstāvju pievienošanu E-klasei veic grupu skolotājas, izmantojot vecāku tālruņa numuru.

Pēc jūsu pievienošanās E-klasei lūdzam to izmantot , lai

*sekotu bērnu ikdienai (sadaļā Dienasgrāmata);

*komunicētu e-pasta sarakstē ar iestādes administrāciju un pedagogiem;

*informētu par pirmsskolas kavējumu. Kavējuma pieteikumu lūdzam iesniegt ne vēlāk kā pirmajā kavējuma dienā līdz pulksten 8.30!

Pateicamies par sapratni!

 

Paldies visiem aktīvajiem un atsaucīgajiem Ekoskolu Rīcības dienu 2020 dalībniekiem!

2020.gada Ekoskolu Rīcības dienas #LabieDarbiPlanētai aizvadītas godam!

Ekopadome sirsnīgi pateicas visiem mazajiem un lielajiem – čaklajiem, atsaucīgajiem, aktīvajiem un radošajiem Rīcības dienu  dalībniekiem:

  • mūsu pirmsskolā,
  • Gulbenes novada vidusskolā,
  • Gulbenes Valdorfa skolā,
  • Gulbenes 2.PII “Rūķītis”!

Mēs cītīgi vācām makulatūru un izlietotās baterijas,  izgatavojām sev rotaļlietas no otrreiz izmantojamiem materiāliem un pat izmēģinājām darināt papīru, mēs vairāk mācījāmies ārā, svaigā gaisā, un centāmies pārvietoties dabai draudzīgā veidā.

Mēs visi kopā ne vien paši katru dienu  paveicām kādu labu darbu, bet arī klātienē un sociālajos tīklos informējām un iesaistījām apkārtējo sabiedrību videi draudzīgās rīcībās.

Pateicamies par atbalstu un palīdzību mūsu novada pašvaldības un bibliotēkas darbiniekiem!

 
Vairāk foto šeit un šeit!
Lai arī Rīcības dienas pagājušas, aicinām un rosinām labos darbus planētai turpināt savā ikdienā.
Kopā mēs varam daudz!

 

Ikgadējā makulatūras un izlietoto bateriju vākšana ir sākusies!

“Zaļā josta” aicina Latvijas  izglītības iestādes iesaistīties izlietoto bateriju  un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 2020./2021. mācību gadā.

Piedaloties konkursos, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

 

 

Aicinām bērnus un vecākus iesaistīties SPKC kampaņā “Mazgā rokas tīras, lai no mikrobiem tās brīvas”

Roku mazgāšana ir vienkāršs veids, kā pasargāt gan bērnus, gan pieaugušos no mikrobu izplatīšanās un būt veseliem!

Bērni mācās no pieaugušajiem, tādēļ ir svarīgi, ka vecāki bērnam rāda pozitīvu piemēru, aktīvi iesaistās bērna izglītošanā par pareizas roku higiēnas ievērošanu, kā arī saistošā veidā skaidro gan pareizu roku mazgāšanas tehniku, gan arī situācijas, kad ir nepieciešama roku mazgāšana. Vecāku veltītais laiks, uzmanība un radošie risinājumi roku mazgāšanas skaidrošanā ir ļoti nozīmīga investīcija bērna veselībā un nākotnē. 

Padomi vecākiem bērnu roku mazgāšanas paradumu veidošanai, krāsojamā grāmata pirmsskolas vecuma bērniem un mistera Ziepiņa roku mazgāšanas dziesmiņa šeit!

Septembrī- jauns brīvprātīgā darba projekts!

20.aprīlī saņēmām lielisku ziņu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” apstiprinājumu guvis mūsu brīvprātīgā darba projekts “Stronger together 2″! 

Ļoti ceram, ka septembrī pie mums uzsāks darbu divi brīvprātīgie jaunieši no Austrijas un Vācijas!