Jaunumi

Informācija vecākiem par iestādes darbu atbilstoši Gulbenes domes 2020.gada 11.maija ārkārtas sēdes lēmumiem

No 2020.gada 13.maija Gulbenes novada pirmsskolās atsākam 5-6-7-gadnieku sagatavošanu pamatizglītības ieguvei klātienē.

Lūgums vecākiem šodien līdz pulksten 14.00 e-pastā: pirmsskola1@gulbene.lv atsūtīt informāciju, ja 5-6-7-gadniekiem nepieciešams pašvaldības transports nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ mājās.

Ja bērns neapmeklēs izglītības iestādi, jāturpina attālinātā mācīšanās mājās atbilstoši grupas skolotāju ieteikumiem.

1,5- 4-gadniekiem iestādē tiek nodrošinātas dežūrgrupas.  Vecākiem jāievēro Izglītības un zinātnes ministrijas norādījums  rūpīgi izvērtēt nepieciešamību šajā ārkārtējās situācijas laikā vest bērnu uz bērnudārzu. Tas pieļaujams tikai īpašos gadījumos – ja vecāki darba specifikas dēļ nevar strādāt attālināti (piemēram, medicīnas darbinieki, policisti u.c. profesiju pārstāvji) un nav citu iespēju, kā nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu, lūdzam iepriekšējā dienā paziņot grupas skolotājai par iestādes apmeklējumu: šodien – par rītdienu, utt.

 

Informācija vecākiem par pārtikas karšu izsniegšanu maijā

Cienījamie vecāki, pirmdien,  11. maijā,  sākas pārtikas karšu izsniegšana par maija pirmo nedēļu.

Viena pārtikas karte pienākas apmēram par neapmeklētām 5 līdz 6 darba dienām, līdz ar to, šobrīd pārtikas kartes 5-6 gadīgajiem vai daudzbērnu(3+) ģimeņu bērniem tiks izsniegtas pēc konstatētā pirmsskolas izglītības apmeklējuma/ neapmeklējuma.

 Piemēram–  11.05.2020. 5-6 gadīgā vai daudzbērnu ģimenes bērna  likumīgajam pārstāvim izsniegs 1 karti, nākamo karti   izsniegs 20.05.2020., trešo karti- 29.05.2020.

   

Septembrī- jauns brīvprātīgā darba projekts!

20.aprīlī saņēmām lielisku ziņu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” apstiprinājumu guvis mūsu brīvprātīgā darba projekts “Stronger together 2″! 

Ļoti ceram, ka septembrī pie mums uzsāks darbu divi brīvprātīgie jaunieši no Austrijas un Vācijas!