Jaunumi

Mācību ekskursija uz atkritumu poligonu “Kaudzītes”

Piektdien, 17.maijā, 6-7-gadnieku grupas bērni kopā ar skolotājām un vecākiem devās mācību ekskursijā uz Litenes pagasta atkritumu poligonu “Kaudzītes”.  Devāmies aplūkot, kā tad notiek atkritumu šķirošana, sagatavošana pārstrādāšanai un arī noglabāšana milzīgā atkritumu kalnā, un bijām nepatīkami  pārsteigti ieraugot, cik daudz atkritumu ikdienā saražo Gulbenes un  apkārtējo pagastu iedzīvotāji, un cik liela daļa no tiem poligonā nonāk nesašķirti. Poligona vadītājs pacietīgi atbildēja uz daudziem jo daudziem mazo  kāpēcīšu jautājumiem un pat atļāva bērniem uzkāpt uz lielajiem svariem! Projām devāmies ar milzīgu apņemšanos vēl rūpīgāk šķirot atkritumus un atgādināt to darīt arī apkārtējiem cilvēkiem.

Tālākais ceļš mūs  veda uz zemnieku saimniecību “Dzelzavieši”, kurā bērni gan izvizinājās skaistā melnā  zirdziņa vārdā Bulta mugurā, gan aplūkoja un pacienāja ar līdzatvestajiem gardumiem dažādu šķirņu vistas, trušus, teliņu, jērus un pat draudzīgu mežacūku.

Šāda mācību ekskursija palīdz bērniem savām acīm ieraudzīt  apkārtējā pasaulē notiekošos procesus un un labāk saprast, ka katrai rīcībai ir sekas. Mums pašiem jāizvēlas, kādas pārmaiņas vēlamies radīt. 

Aizvadīts pirmais Ekopirmsskolu draudzības pasākums

Otrdien, 14.maijā, mūsu bērnudārzā notika pirmais Ekopirmsskolu draudzības pasākums. Uzņēmām ciemiņus –  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”  ekopadomes dalībniekus, kā arī Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes pedagogus.  Pasākuma vadītājas – Gudrās pūces rosināti, bērni piedalījās dažādās interesantās izglītojošās un sportiskās aktivitātēs: atpazina kokus un lakstaugus, spēlēja galda spēles par ekosistēmām un putniem,  paši izgatavoja rotaļlietas no koka, zīmēja, lika lielās puzzles,  kā arī pārbaudīja savu vērīgumu, meklējot dabā “paslēpušos” atkritumus.

Ar lielu sajūsmu  mazie svētku  dalībnieki izmēģināja roku maizītes cepšanā uz ugunskura un gardām mutēm notiesāja arī ciemiņu atvestos vietējos un veselīgos cienastus.

Kamēr bērni aizrautīgi darbojās, notika ekopadomes pārstāvju diskusija par līdzšinējo pieredzi Ekoskolu programmā un dalīšanās ar labās prakses piemēriem par vides tematikas iekļaušanu rotaļnodarbībās un visā pirmsskolas ikdienā.  Savstarpējā domu apmaiņā ieguvām jaunas idejas gan par vecāko bērnu iesaistīšanu mazās ekopadomes darbībā,  gan sabiedrības informēšanu par Ekoskolās notiekošo. Diskusijas laikā sapratām, ka mums pašiem   daudz aktīvāk jāstāsta apkārtējiem cilvēkiem, kā notiek mācību process Ekoskolā un kā bērni,  iesaistoties dažādās aktivitātēs, mācās pazīt un saudzēt dabu un veido izpratni, ka katrai rīcībai ir sekas, no kurām atkarīga mūsu planētas turpmākā pastāvēšana.   

Pasākuma noslēgumā vienojāmies iesākto tradīciju turpināt un nākamā gada pavasarī satikties Alūksnē!

)

Konkursa “FasTracKids balsis 2019″ uzvarētāja zvaigzne atkal mirdzēs mūsu dārziņā! Sirsnīgi sveicam Sāru Kļaviņu!

 

 

Ar lielu prieku un lepnumu esam saņēmuši ziņu, ka arī šogad par starptautiskā FasTracKids bērnu runas konkursa   nacionālā līmeņa uzvarētāju 5-6-gadnieku grupā ir kļuvusi mūsu audzēkne Sāra Kļaviņa! 

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

No sirds sveicam arī Sāras ģimeni un skolotāju Anitu Bondari!

Sāras uzstāšanos skatieties šeit!

Nākamajā mācību gadā- jauns brīvprātīgā darba projekts!

12.aprīlī saņēmām ļoti gaidītu un iepriecinošu vēsti no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras par to, ka mūsu iesniegtais brīvprātīgā darba projekts ”Stronger together”  programmā Eiropas Solidaritātes korpuss ir apstiprināts.

Šajā projektā kā uzņemošā organizācija būs iesaistīta arī Gulbenes 2. PII “Rūķītis”. Šī iestāde pagājušā  gada rudenī pirmā no pretendentēm  valstī  ieguva kvalitātes zīmi darbībai šajā programmā, un  jaunais projekts būs pirmā darba pieredze ārzemju brīvprātīgo jauniešu uzņemšanā,  tādēļ atbalstīsim un konsultēsim kolēģus, strādājot kā koordinatori projektā.

 Jau septembrī abos dārziņos uzņemsim trīs brīvprātīgos jauniešus no Austrijas un Vācijas, ar kuru nosūtošajām organizācijām izveidojusies laba sadarbība,  īstenojot iepriekšējos projektus! Apsveicami ir tas, ka mūsu šī gada  brīvprātīgais jaunietis Florians no Austrijas jau tagad sarakstās ar jauniešiem, tādējādi stāstot par sadzīviskām lietām, uzņemošajām organizācijām un  darbošanās iespējām mūsu novadā.

  Īstenojot jaunās programmas prasības, savstarpēji sadarbosimies ar abu pirmsskolas izglītības iestāžu padomēm un plānosim darbu  tā, lai ieguvēji būtu ne vien paši brīvprātīgie, izglītības iestāžu audzēkņi un viņu vecāki, bet arī daudzi Gulbenes novada ļaudis,  iesaistoties  dažādās aktivitātēs kopā ar jauniešiem.

Projekta  “Stronger together” koordinatore Lāsma Lapkaša

Kā mainīsies mācību pieeja pirmsskolā?

Kā tikt galā ar bērnudārznieka dusmu lēkmēm? Atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī psiholoģes Asijatas Maijas Zeļenko rakstu par bērna personības veidošanos lasiet 2018.gada nogales e-žurnālā Vecākiem  šeit!

Savukārt, projekta Skola 2030 vecākās ekspertes A.Miesnieces atbildes uz vecāku jautājumiem lasiet šeit!

Ekoskolu Rīcības dienas 2018 aizvadītas godam!

Ekoskolu Rīcības dienas  “Nē vienreizlietojamai plastmasai!” mūsu pirmsskolas izglītības iestādē notika no 29.oktobra līdz 4.novembrim. Šīs nedēļas laikā organizējām dažādas interesantas aktivitātes.

 • Notika nodarbības audzēkņiem un vecākiem par fiziskajām aktivitātēm.
 • Atsākām vākt makulatūru.
 • Katra audzēkņu un darbinieku ģimene, kā arī mūsu ciemiņi saņēma avīzīti “Zaļie Padomi” par plastmasas ietekmi uz vidi un ieteikumus, kā dzīvot bez plastmasas izstrādājumiem.
 • Pie mums ciemojās Gulbenes 2.vidusskolas skolēni un kopā ar 5-gadnieku grupas bērniem izgatavoja plastmasas pudeļu robotu.
 • Aicinājām mūsu audzēkņu ģimenes iepērkoties atteikties no liekiem plastmasas iepakojumiem un savus pirkumus publicēt sociālajos tīklos, izmantojot #Gulbenes1piiprottaupīt #plastmasasniekiirlieki #Gulbenes1piiekoskola
 • Visās grupās bērni kopā ar vecākiem šuva un apgleznoja iepirkumu maisiņus, izmantojot pirmsskolas logo un uzrakstus “Plastmasas nieki ir lieki!” un “Plastmasai NĒ!”
 • Rīcības dienu noslēgumā zālē veidojām izstādi ar vecāku un bērnu mājās izgatavotajām rotaļlietām “Plastmasas iepakojumu otrā dzīve”.

Rīcības dienu foto šeit!

Ekopadome pateicas visiem Rīcības dienu dalībniekiem!

Īpašs paldies visčaklākajiem un atsaucīgākajiem,  kuri iesaistījās 3-4 aktivitātēs:

 • Marsela un Darena Gaigalnieku ģimene,
 • Matīsa Krevica ģimene,
 • Ievas Baltiņas ģimene,
 • Alekša Ozola ģimene,
 • Lindas un Elīnas Stikiņu ģimene,
 • Markusa Lubko ģimene,
 • Adriana Ceriņa ģimene,
 • Bernadetes Strapcānes ģimene,
 • Sāras Kļaviņas ģimene,
 • Jasmīnas Vinogradovas ģimene,
 • Nika Kalniņa ģimene;

VISI KOPĀ MĒS VARAM DAUDZ!

“Zaļie Padomi” Nr.2

Bez plastmasas var dzīvot!

Plastmasas nieki ir lieki!

Ar pamudinājumu saudzēt mūsu planētu un atteikties no vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem, uzsākot Ekoskolu Rīcības dienu aktivitātes, izdodam  jau otro “Zaļo Padomu” avīzīti!

Lasiet šeit!

 

 

Rudens ekspedīcija uz Spārītes parka dīķi

Skaistajā 17.oktobra rītā vecāko grupu bērni, 5-6-gadnieki, devās pārgājienā- ekspedīcijā. Šis bija pārgājiens ar uzdevumiem par ūdeni. Kāda ūdenskrātuve ir Spārītes parkā? Kas ir sala?  Uz šādiem jautājumiem kopīgiem spēkiem meklējām atbildes.

Bērni uzmanīgi vēroja dabu un kopā ar skolotājām tabulā rūpīgi  atzīmēja atrastos dabas objektus – ozolu, liepu, vāveri, gulbi, sūnas, ķērpi, grīsli, vilkvāli, niedri, piepi un vēl daudzus citus. Tā bērni soli pa solim iepazina, kādi koki un augi ir sastopami ūdens tuvumā, izmērīja ūdens un gaisa temperatūru, salīdzināja un izdarīja secinājumus. Dīķa ūdeni iesmēlām un paņēmām līdzi, lai salīdzinātu krāsu ar krāna ūdeni. Izmērījām lielāko koku, stumbru apkārtmēru, pētījām koku mizu un ķērpjus. Salasījām dažādu koku lapas.

Parks vilināja ar rudens smaržu un krāsainajām lapām. Skriešana ar draugiem pa lapu paklāju bija jautra un smieklu pilna.

Ar šādām pat aktivitātēm un vēlmi vērot un salīdzināt parks bērnus gaidīs arī ziemā, bet nu jau, iespējams,  ar baltu sniega paklāju.

)

Vairāk foto- galerijā 😉

6-gadnieku grupas skolotāja Anita Bondare

Urā! Mēs esam malači! Ekoskolu Starptautiskais Zaļais Karogs arī šogad ir nopelnīts!

Piektdien, 14.septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē jau ceturto gadu pēc kārtas mūsu pirmsskolas izglītības iestāde saņēma Ekoskolu augstāko apbalvojumu- Starptautisko Zaļo karogu!

Paldies visiem- audzēkņiem, darbiniekiem, bērnu vecākiem, kuri čakli darbojas vides projektos un ik dienas ar praktiskām rīcībām apliecina, ka protam saudzēt dabu un taupīt resursus, ka apzināmies- katra mūsu rīcība ietekmē pasauli!