Jaunumi

Paldies mūsu atsaucīgajām ģimenēm par dzīvnieku pārtikas ziedojumiem!

Kā jau katru rudeni, arī šogad, Starptautisko Dzīvnieku aizsardzības dienu gaidot, aicinājām mūsu audzēkņu un darbinieku ģimenes ziedot suņu un kaķu barību. Esam bijuši ļoti atsaucīgi! Kopīgiem spēkiem esam savākuši apt. 100 kg suņu un 45 kg kaķu pārtikas, kas palīdzēs vieglāk pārciest gaidāmo ziemu tiem  Gulbenes novada dzīvniekiem, kuri nesaņem pienācīgu aprūpi no saviem saimniekiem. Daļa mūsu ziedojuma nonāks  arī pie Alūksnes dzīvnieku patversmes “Astes un Ūsas” iemītniekiem. 

Savukārt, bērni  saņēma  “saldo paldies”- konfektes- no Ķepaiņu draugu kluba un novada pašvaldības.

Foto šeit!

 Ar šādu praktisku rīcību mēs, pieaugušie,  mācām bērniem labestību un vairojam pasaulē sirsnību un cilvēcību.  Dots devējam atdodas!

Gulbenes  Ķepaiņu draugu kluba vadītāja pateicas bērniem, vecākiem un darbiniekiem par dāsnumu!  

kdk

 

Eiropas Sporta nedēļas ietvaros mūsu dārziņā notika dažādas interesantas kustību aktivitātes

Bērni ar prieku un sajūsmu gatavojās olimpiskajai dienai un ļoti cītīgi apguva visus vingrinājumus. 20.septembrī, Olimpiskajā dienā,  visi veica vingrinājumus ar lielu atbildību un centību.  Foto šeit!

23. septembrī notika Velo diena. Arī šim  braucienam bērni bij atbildīgi gatavojušies. Visiem bija uzvilktas   un drošības vestes un lielai daļai arī ķiveres. Uzmanīgi  noklausījušies  policista atgādinājumu par drošības noteikumu ievērošanu,  5-6-gadnieki devās braucienā  pa Gulbīšu parku. Atgriežoties bērnudārzā,  bija sagatavotas stafetes braukšanai. Visiem  bērniem pēc kārtīgas izbraukāšanās bija sārti vaigi un smaids sejā. Foto šeit!

25.septembrī  ar 5-gadnieku  grupas audzēkņiem  apmeklējām Gulbenes sporta centru. Bērni ar lielu aizrautību izskrējās pa milzīgo zāli un piedalījās dažādās atrakcijās,  ko organizēja Sporta centra treneris Jānis. 

26.septembrī kopā ar 6-gadnieku grupas bērniem  apmeklējām Gulbenes bānīša depo. Iepazināmies ar depo darbību un izbraukājāmies ar rokas vilcieniņu. Bērniem tas ļoti patika. Apskatījām lokomotīvi no iekšpuses un noskaidrojām,  ka vilcienam nav stūres, bet to vada ar  dažādām svirām  un krāniem. 

Sporta skolotāja Līga Sarkane

Ekoskolu Starptautiskais Zaļais Karogs piekto gadu pēc kārtas ir nopelnīts!

Urā! Mēs esam malači!

Pirmdien, 16.septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē,  mūsu pirmsskolas izglītības iestāde jau piekto reizi saņems Ekoskolu augstāko apbalvojumu- Starptautisko Zaļo karogu!

Paldies visiem- audzēkņiem, darbiniekiem, bērnu vecākiem, kuri čakli darbojas vides projektos un ik dienas ar praktiskām rīcībām apliecina, ka protam saudzēt dabu un taupīt resursus, ka apzināmies- katra mūsu rīcība ietekmē pasauli!

Mācību ekskursija uz atkritumu poligonu “Kaudzītes”

Piektdien, 17.maijā, 6-7-gadnieku grupas bērni kopā ar skolotājām un vecākiem devās mācību ekskursijā uz Litenes pagasta atkritumu poligonu “Kaudzītes”.  Devāmies aplūkot, kā tad notiek atkritumu šķirošana, sagatavošana pārstrādāšanai un arī noglabāšana milzīgā atkritumu kalnā, un bijām nepatīkami  pārsteigti ieraugot, cik daudz atkritumu ikdienā saražo Gulbenes un  apkārtējo pagastu iedzīvotāji, un cik liela daļa no tiem poligonā nonāk nesašķirti. Poligona vadītājs pacietīgi atbildēja uz daudziem jo daudziem mazo  kāpēcīšu jautājumiem un pat atļāva bērniem uzkāpt uz lielajiem svariem! Projām devāmies ar milzīgu apņemšanos vēl rūpīgāk šķirot atkritumus un atgādināt to darīt arī apkārtējiem cilvēkiem.

Tālākais ceļš mūs  veda uz zemnieku saimniecību “Dzelzavieši”, kurā bērni gan izvizinājās skaistā melnā  zirdziņa vārdā Bulta mugurā, gan aplūkoja un pacienāja ar līdzatvestajiem gardumiem dažādu šķirņu vistas, trušus, teliņu, jērus un pat draudzīgu mežacūku.

Šāda mācību ekskursija palīdz bērniem savām acīm ieraudzīt  apkārtējā pasaulē notiekošos procesus un un labāk saprast, ka katrai rīcībai ir sekas. Mums pašiem jāizvēlas, kādas pārmaiņas vēlamies radīt. 

Aizvadīts pirmais Ekopirmsskolu draudzības pasākums

Otrdien, 14.maijā, mūsu bērnudārzā notika pirmais Ekopirmsskolu draudzības pasākums. Uzņēmām ciemiņus –  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”  ekopadomes dalībniekus, kā arī Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes pedagogus.  Pasākuma vadītājas – Gudrās pūces rosināti, bērni piedalījās dažādās interesantās izglītojošās un sportiskās aktivitātēs: atpazina kokus un lakstaugus, spēlēja galda spēles par ekosistēmām un putniem,  paši izgatavoja rotaļlietas no koka, zīmēja, lika lielās puzzles,  kā arī pārbaudīja savu vērīgumu, meklējot dabā “paslēpušos” atkritumus.

Ar lielu sajūsmu  mazie svētku  dalībnieki izmēģināja roku maizītes cepšanā uz ugunskura un gardām mutēm notiesāja arī ciemiņu atvestos vietējos un veselīgos cienastus.

Kamēr bērni aizrautīgi darbojās, notika ekopadomes pārstāvju diskusija par līdzšinējo pieredzi Ekoskolu programmā un dalīšanās ar labās prakses piemēriem par vides tematikas iekļaušanu rotaļnodarbībās un visā pirmsskolas ikdienā.  Savstarpējā domu apmaiņā ieguvām jaunas idejas gan par vecāko bērnu iesaistīšanu mazās ekopadomes darbībā,  gan sabiedrības informēšanu par Ekoskolās notiekošo. Diskusijas laikā sapratām, ka mums pašiem   daudz aktīvāk jāstāsta apkārtējiem cilvēkiem, kā notiek mācību process Ekoskolā un kā bērni,  iesaistoties dažādās aktivitātēs, mācās pazīt un saudzēt dabu un veido izpratni, ka katrai rīcībai ir sekas, no kurām atkarīga mūsu planētas turpmākā pastāvēšana.   

Pasākuma noslēgumā vienojāmies iesākto tradīciju turpināt un nākamā gada pavasarī satikties Alūksnē!

)

Konkursa “FasTracKids balsis 2019″ uzvarētāja zvaigzne atkal mirdzēs mūsu dārziņā! Sirsnīgi sveicam Sāru Kļaviņu!

 

 

Ar lielu prieku un lepnumu esam saņēmuši ziņu, ka arī šogad par starptautiskā FasTracKids bērnu runas konkursa   nacionālā līmeņa uzvarētāju 5-6-gadnieku grupā ir kļuvusi mūsu audzēkne Sāra Kļaviņa! 

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

No sirds sveicam arī Sāras ģimeni un skolotāju Anitu Bondari!

Sāras uzstāšanos skatieties šeit!

Nākamajā mācību gadā- jauns brīvprātīgā darba projekts!

12.aprīlī saņēmām ļoti gaidītu un iepriecinošu vēsti no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras par to, ka mūsu iesniegtais brīvprātīgā darba projekts ”Stronger together”  programmā Eiropas Solidaritātes korpuss ir apstiprināts.

Šajā projektā kā uzņemošā organizācija būs iesaistīta arī Gulbenes 2. PII “Rūķītis”. Šī iestāde pagājušā  gada rudenī pirmā no pretendentēm  valstī  ieguva kvalitātes zīmi darbībai šajā programmā, un  jaunais projekts būs pirmā darba pieredze ārzemju brīvprātīgo jauniešu uzņemšanā,  tādēļ atbalstīsim un konsultēsim kolēģus, strādājot kā koordinatori projektā.

 Jau septembrī abos dārziņos uzņemsim trīs brīvprātīgos jauniešus no Austrijas un Vācijas, ar kuru nosūtošajām organizācijām izveidojusies laba sadarbība,  īstenojot iepriekšējos projektus! Apsveicami ir tas, ka mūsu šī gada  brīvprātīgais jaunietis Florians no Austrijas jau tagad sarakstās ar jauniešiem, tādējādi stāstot par sadzīviskām lietām, uzņemošajām organizācijām un  darbošanās iespējām mūsu novadā.

  Īstenojot jaunās programmas prasības, savstarpēji sadarbosimies ar abu pirmsskolas izglītības iestāžu padomēm un plānosim darbu  tā, lai ieguvēji būtu ne vien paši brīvprātīgie, izglītības iestāžu audzēkņi un viņu vecāki, bet arī daudzi Gulbenes novada ļaudis,  iesaistoties  dažādās aktivitātēs kopā ar jauniešiem.

Projekta  “Stronger together” koordinatore Lāsma Lapkaša

Kā mainīsies mācību pieeja pirmsskolā?

Kā tikt galā ar bērnudārznieka dusmu lēkmēm? Atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī psiholoģes Asijatas Maijas Zeļenko rakstu par bērna personības veidošanos lasiet 2018.gada nogales e-žurnālā Vecākiem  šeit!

Savukārt, projekta Skola 2030 vecākās ekspertes A.Miesnieces atbildes uz vecāku jautājumiem lasiet šeit!