Jaunumi

2022./2023.m.g. Ekoskolas gada tēma: Vide un veselīgs dzīvesveids

Ekoskolas gada tēma:

VIDE UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS

Pirmsskolai ir būtiska nozīme jauno cilvēku veselības nostiprināšanā un uzturēšanā. Laba veselība bērnībā un jaunībā ne tikai palīdz izvairīties no veselības problēmām nākotnē, tā palīdz arī mācību procesā. Un tomēr ne mazāk svarīgs faktors ir mūsu veselīgā dzīvesveida ietekme uz vidi. Mūsu veselības stāvoklis ir atkarīgs ne tikai no fiziskās, bet arī no garīgās labsajūtas, pārliecības un skatījuma uz dzīvi. Tādēļ, lai radītu labus priekšnosacījumus veselīgam dzīvesveidam, ir svarīgi mainīt sabiedrības attieksmi un paradumus. Veselīgs dzīvesveids nav saistīts tikai ar fiziskiem vingrinājumiem un diētu. Tam jāattiecas arī uz tīru un veselīgu vidi, kā arī garīgo veselību. Šīs vērtības ietekmē sociālā un fiziskā vide (tās ietekmē ūdens, gaiss, pārtika, sadzīves atkritumi, darba vide), kā arī cilvēka veselības aprūpe.

Apsveicam un lepojamies!

Ikgadējā pedagogu  konferencē 2022.gada 26.augustā ar

Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstiem  tika godātas:

Inese Kuharenko– par ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā;

Alla Miņina– par ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā;

Inita Rozīte– par ieguldījumu un Gulbenes novada izglītības jomas popularizēšanu, piedaloties Skola2030 reģionālajā skolotāju pieredzes konferencē “Praktiski. Lietpratībai”.

Sirsnīgi sveicam!

 

Aicinām darbā medmāsiņu!

Aicinām pieteikties darbā uz Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas iestāžu un skolu māsas (profesijas kods 2221 34) amatu (0.5 amata likme) uz noteiktu laiku.

Piedāvājam
*­ mēnešalgu atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu
un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem;
­ * iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
­ * radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
­ * stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Galvenie amata pienākumi:
­- sniegt medicīnisko palīdzību bērniem un personālam;
­ -kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt bērnu dzīvības un veselības aizsardzību;
­ -atbildēt par tīrīšanas/ dezinfekcijas un paškontroles režīma aktualizēšanu un īstenošanu iestādē;
­ -kārtot normatīvajos aktos noteikto izglītojamo medicīnisko dokumentāciju;
­ -veikt medicīnisko dokumentu reģistru E-klasē;
­ -plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;
­ -kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu iestādes telpās un teritorijā;
­ -atbildēt par epidemioloģisko pasākumu ievērošanu;
­ -komplektēt pirmās palīdzības aptieciņas;
­ -uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas kvalitāti un norisi;
­ -popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes
mācību un audzināšanas procesā;

-­ konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos;
­ -citi pienākumi atbilstoši amata aprakstam.

Prasības pretendentiem:
­ * Ministru Kabineta noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu
(māsu) reģistrā;
­ * prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus;
­ * prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
­ * psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un komunikatīvās prasmes;
­ * valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
­ * prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
­ *ievērot stingru konfidencialitāti;
* ­ lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto
regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātam.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
– CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;
– izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Tālrunis informācijai: 29469631

Pilsoniskā līdzdalība- atbildība pret sevi un citiem

Mūsu pirmsskolas skolotājas Solvita Boša un Lāsma Lapkaša 3.februārī piedalījās Izglītības pārvaldes rīkotajā diskusijā par pilsoniskās līdzdalības veidošanu. Skolotājas pastāstīja, ka šo svarīgo caurviju prasmi bērni ikdienā apgūst, aktīvi iesaistoties Ekoskolas aktivitātēs, sadarbojoties ar brīvprātīgajiem jauniešiem, piedaloties labdarības akcijās.

Sarunu lasiešeit   (4.-5.lpp.)

 

Padomā trīsreiz – pirms pērc, pirms izmet, pirms šķiro!

Ekoskolu Rīcības dienas 2021 aizvadītas veiksmīgi!

Šajā gadā Rīcības dienas noritēja laikā no 15.novembra līdz 28.novembrim ar aicinājumu “Īstais brīdis sākt…” Mēs izvēlējāmies, ka ir īstais brīdis sākt samazināt atkritumus, un aicinājām ikvienu cilvēku:

“Padomā trīsreiz – pirms pērc, pirms izmet, pirms šķiro!”

Rīcības dienu ietvaros paveiktie labie darbi:

 • Mazā ekopadome kopā ar savu vadītāju izveidoja video, kurā dalījās ar mūsu pirmsskolas pieredzi atkritumu samazināšanā un izaicināja apkārtējo sabiedrību;
 • Spārītes parkā un pie iestādes sētas novietojām planšeti ar informāciju, cik ilgā laikā dabiskā vidē sadalās dažādas lietas;
 • Visās grupās tika šūti un apgleznoti auduma iepirkumu maisiņi;
 • 5-gadnieku grupas bērniem un iestādes darbiniekiem notika interaktīva nodarbība “Mācies šķirot”, kuru vadīja SIA “Pilsētvides serviss” vadītāja;
 • Visu nedēļu svērām pārtikas pārpalikumus un spriedām, kā samazināt to daudzumu;
 • Vācām makulatūru.

Ekopadome pateicas visiem darbiniekiem, bērniem un vecākiem par atsaucību un čaklu piedalīšanos Rīcības dienu aktivitātēs!

Īpašs paldies pašvaldības darbiniekiem un SIA “Pilsētvides serviss” par atbalstu, praktisku iesaistīšanos un publicitāti!

Paldies par pieņemto izaicinājumu mūsu draugiem Alūksnes PII “Sprīdītis” un Gulbenes 2.PII “Rūķītis”!

Lai arī Ekoskolu rīcības dienas ir aizvadītas, aicinām ikvienu arī turpmāk rūpēties par tīru vidi un samazināt atkritumus!

Ekopadome

OSTEOPĀTIJA- maiga un iedarbīga pieskārienu tehnika

Osteopātija ir alternatīvās medicīnas joma, kas papildina tradicionālo medicīnu un ļauj skatīties uz cilvēka ķermeni kopumā. Arvien biežāk ģimenes ārsti, neirologi, okulisti, pediatri pacientiem iesaka vērsties tieši pie osteopāta, lai iespējami saudzīgi ārstētu radušās kaites.

Osteopāts  ar speciālu pieskārienu tehnikas palīdzību atjauno kaulu, muskuļu, saišu, saistaudu savstarpēji līdzsvarotu darbību, atbrīvo izveidojušos blokus (pārlieku saspringušus muskuļus), atjauno optimālo šķidrumu cirkulāciju organismā.

Ko var ārstēt osteopāts bērnu vecumā?

 • Dzemdību traumu sekas;
 • Psihomotorās attīstības un runas attīstības aizturi;
 • Uzvedības traucējumus un neirozes (hiperaktivitāte, kaprīzes, histērijas);
 • Logopēdiskas problēmas, uzmanības traucējumus;
 • Redzes orgānu problēmas (šķielēšana);
 • Hroniskas LOR problēmas (ausu, kakla, deguna slimības);
 • Stājas traucējumus, skoliozi;
 • Elpošanas ceļu saslimšanas;
 • Sakodiena problēmas;
 • Enurēzi;
 • Traumu sekas.

Osteopāta darba instruments ir jutīgumā trenēti pirksti, kas ar vieglu uzspiešanu vai maigām kustībām panāk vajadzīgo orgānu līdzsvarošanas efektu. Tā nav enerģiju plūsmu regulēšana.

Pirmā vizīte pie osteopāta var būt arī profilaktiska, lai laikus pamanītu iespējamās problēmas bērna ķermeņa uzbūvē un vispārējā attīstībā.

 

Logopēde Gunita Sliede

Palīdzēsim dzīvniekiem!

Ikgadējā labdarības akcija noritēja 1.-11.oktobrī, un tajā kopā ar mūsu saimi piedalījās arī Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde.

Rezultāti ir lieliski:

Kopīgiem spēkiem esam sarūpējuši 2 guļvietas un 17 mājiņas kaķiem,  ēdiena traukus, suņu rotaļlietas, našķus un gandrīz 250 kg dzīvnieku barības!

Akcijā saziedotās lietas nodotas Alūksnes dzīvnieku patversmei “Astes un Ūsas” un Gulbenes Ķepaiņu draugu klubam.

Jaunajā mācību gadā uzsākam Eiropas brīvprātīgā darba projektu!

Ļoti priecīga ziņa- esam ieguvuši vadošās organizācijas kvalitātes zīmi programmas Eiropas solidaritātes korpuss brīvprātīgā darba projektiem (Nr. 2021-1-LV02-ESC50-003765)!

Uzsākam Eiropas brīvprātīgā darba projektu (Nr. 2021-1-LV02-ESC51-VTJ-000037280),  kurā strādāsim kopā vēl ar trīs novada iestādēm – Gulbenes 2. PII Rūķītis, Lejasciema PII Kamenīte un Gulbenes novada bibliotēku. Projekta ietvaros darbosies pieci brīvprātīgie jaunieši no Austrijas, Vācijas un Itālijas! Plānojam solidaritātes aktivitātes ne vien bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Veiksmi jauniešiem un visām uzņemošajām organizācijām!