Jaunumi

Pilsoniskā līdzdalība- atbildība pret sevi un citiem

Mūsu pirmsskolas skolotājas Solvita Boša un Lāsma Lapkaša 3.februārī piedalījās Izglītības pārvaldes rīkotajā diskusijā par pilsoniskās līdzdalības veidošanu. Skolotājas pastāstīja, ka šo svarīgo caurviju prasmi bērni ikdienā apgūst, aktīvi iesaistoties Ekoskolas aktivitātēs, sadarbojoties ar brīvprātīgajiem jauniešiem, piedaloties labdarības akcijās.

Sarunu lasiešeit   (4.-5.lpp.)

 

Padomā trīsreiz – pirms pērc, pirms izmet, pirms šķiro!

Ekoskolu Rīcības dienas 2021 aizvadītas veiksmīgi!

Šajā gadā Rīcības dienas noritēja laikā no 15.novembra līdz 28.novembrim ar aicinājumu “Īstais brīdis sākt…” Mēs izvēlējāmies, ka ir īstais brīdis sākt samazināt atkritumus, un aicinājām ikvienu cilvēku:

“Padomā trīsreiz – pirms pērc, pirms izmet, pirms šķiro!”

Rīcības dienu ietvaros paveiktie labie darbi:

  • Mazā ekopadome kopā ar savu vadītāju izveidoja video, kurā dalījās ar mūsu pirmsskolas pieredzi atkritumu samazināšanā un izaicināja apkārtējo sabiedrību;
  • Spārītes parkā un pie iestādes sētas novietojām planšeti ar informāciju, cik ilgā laikā dabiskā vidē sadalās dažādas lietas;
  • Visās grupās tika šūti un apgleznoti auduma iepirkumu maisiņi;
  • 5-gadnieku grupas bērniem un iestādes darbiniekiem notika interaktīva nodarbība “Mācies šķirot”, kuru vadīja SIA “Pilsētvides serviss” vadītāja;
  • Visu nedēļu svērām pārtikas pārpalikumus un spriedām, kā samazināt to daudzumu;
  • Vācām makulatūru.

Ekopadome pateicas visiem darbiniekiem, bērniem un vecākiem par atsaucību un čaklu piedalīšanos Rīcības dienu aktivitātēs!

Īpašs paldies pašvaldības darbiniekiem un SIA “Pilsētvides serviss” par atbalstu, praktisku iesaistīšanos un publicitāti!

Paldies par pieņemto izaicinājumu mūsu draugiem Alūksnes PII “Sprīdītis” un Gulbenes 2.PII “Rūķītis”!

Lai arī Ekoskolu rīcības dienas ir aizvadītas, aicinām ikvienu arī turpmāk rūpēties par tīru vidi un samazināt atkritumus!

Ekopadome

Palīdzēsim dzīvniekiem!

Ikgadējā labdarības akcija noritēja 1.-11.oktobrī, un tajā kopā ar mūsu saimi piedalījās arī Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde.

Rezultāti ir lieliski:

Kopīgiem spēkiem esam sarūpējuši 2 guļvietas un 17 mājiņas kaķiem,  ēdiena traukus, suņu rotaļlietas, našķus un gandrīz 250 kg dzīvnieku barības!

Akcijā saziedotās lietas nodotas Alūksnes dzīvnieku patversmei “Astes un Ūsas” un Gulbenes Ķepaiņu draugu klubam.

Jaunajā mācību gadā uzsākam Eiropas brīvprātīgā darba projektu!

Ļoti priecīga ziņa- esam ieguvuši vadošās organizācijas kvalitātes zīmi programmas Eiropas solidaritātes korpuss brīvprātīgā darba projektiem (Nr. 2021-1-LV02-ESC50-003765)!

Uzsākam Eiropas brīvprātīgā darba projektu (Nr. 2021-1-LV02-ESC51-VTJ-000037280),  kurā strādāsim kopā vēl ar trīs novada iestādēm – Gulbenes 2. PII Rūķītis, Lejasciema PII Kamenīte un Gulbenes novada bibliotēku. Projekta ietvaros darbosies pieci brīvprātīgie jaunieši no Austrijas, Vācijas un Itālijas! Plānojam solidaritātes aktivitātes ne vien bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Veiksmi jauniešiem un visām uzņemošajām organizācijām!

Ekoskolā aizvadīts darbīgs mācību gads

Starptautiskajā Āra nodarbību dienā mūsu pirmsskolā notika Ekoskolas gada tēmas noslēguma pasākums. Šajā mācību gadā mūsu Ekoskolas tēma bija enerģija, tādēļ 20.maijā kopā ar mūsu brīvprātīgajiem jauniešiem organizējām Enerģisko dienu ar dažādām interesantām un izzinošām aktivitātēm bērniem. Laika apstākļi bija īpaši labvēlīgi vēja enerģijas pētīšanai, izmantojot pašgatavotas vējdzirnaviņas, vēdeklīšus, lidspalvas un pat gaisa pūķus un ziepju burbuļus. Ar lielu interesi bērni vēroja, kā enerģiju rada ūdens plūsma, un bija pārsteigti uzzinot, ka tieši saules enerģijas ietekmē tik ātri no bruģa “pazūd” viņu ar ūdeni zīmētie zīmējumi. Protams, neiztikām arī bez atraktīvām dejām! Pasākuma noslēgumā bijām gandarīti, novērtējot, ka mācību gada laikā bērni daudz ko jaunu uzzinājuši par šo tēmu. Uz jautājumu “Kas ir enerģija?” saņēmām ļoti pārliecinošas atbildes – vējš, gaisma, siltums, elektrība, zibens, ūdens. Bērni zina, ka enerģija ir, kad ir jautri, silti un gribas patrakot, ka enerģiju sniedz ēdiens, un to var atjaunot guļot.

Pavasara sezonā čakli darbojāmies arī citās Ekoskolas tēmās.
Iestādes teritorijā turpinājām pētīt un vairot dabas daudzveidību. Kopīgiem bērnu un pieaugušo spēkiem mūsu Augu taka ir ieguvusi gan koka sētiņas, gan jaunas augu sugas pļavā un zem ozoliem.

Esam uzsākuši sadarbību ar ornitologu Elviju Kantānu, kurš 6-gadniekiem vadīja aizraujošu nodarbību par putniem un palīdzēja apzināt, kādu sugu putni ir apmetušies mūsu apkārtnē. Bijām patīkami pārsteigti, uzzinot, ka pirmsskolas apkārtnē iespējams pamanīt pat līdz 50 sugu putniem un vienu no teritorijā augošajām priedēm par ligzdošanas vietu ir izvēlējies Latvijā īpaši aizsargājamais putns – vidējais dzenis. Īpašs piedzīvojums mūsu audzēkņiem bija piedalīšanās melno mušķērāju gredzenošanā.

Viena no Ekoskolas pamattēmām ir atkritumi. Svarīgākā atziņa, ko vēlamies iemācīt bērniem savā Ekoskolā, ir atkritumu samazināšana ikdienā. Nākamais solis – to otrreizēja izmantošana. Tādēļ jauno mācību siltumnīcu, kurā plānojam audzēt tomātus un citus dārzeņus, kopīgiem spēkiem veidojām no izlietotām plastmasa pudelēm. Paldies visiem, kuri atsaucās mūsu lūgumam un palīdzēja savākt izejmateriālus šī projekta īstenošanai!
Ekoskola – tas nozīmē daudz pētnieciska rakstura nodarbību ārā, daudz kustību aktivitāšu svaigā gaisā. Ikgadējās velo dienas bērniem vienmēr ir īpašs piedzīvojums. Šoreiz, atsaucīgo pašvaldības policistu pavadīti, devāmies velo braucienā uz Spārītes parku. Pa jaunajiem grantētajiem celiņiem velosipēdi ripoja lieliski!

Vasaru sagaidām, aktīvi piedaloties LTSA organizētajā Eiropas jūdzē, krusu šķērsu izstaigājot savu pilsētu un aizrautīgi krājot noietos kilometrus.
Gan bērniem, gan pieaugušajiem Ekoskolā dienas rit aktīvi un darbīgi, mācoties un iesaistoties praktiskās rīcībās dabas daudzveidības un vides ilgtspējas saglabāšanā. 

Lai saulaina un zaļiem darbiem bagāta vasara!

Ekoskolas koordinatore Inita Artistova

Ekopadomes piedāvājums- Lietu maiņa tiešsaistē

Ekopadomē esam atraduši risinājumu, kā organizēt dažādu lietu maiņu starp mūsu pirmsskolas vecākiem un darbiniekiem. 

Telpu trūkuma dēļ piedāvājam organizēt lietu maiņu interneta vidē. 

 Katram tagad ir iespēja atdot, dāvināt, mainīt vai par kādu samaksu piedāvāt citiem vai iegūt savā īpašumā lietas, kuras vienam kļuvušas nevajadzīgas, bet var noderēt kādam citam. 

Vietnes lietošana ir pavisam vienkārša: lai izveidotu savu paziņojumu, izvēlieties atbilstošo virsrakstu un uzklikšķiniet uz +. Virsrakstā norādiet darbību (atdodu, dāvinu, vēlos atrast, u.c.), pēc tam tekstā nedaudz raksturojiet savu piedāvājumu vai vajadzību. Noteikti pievienojiet savu telefona numuru vai e-pasta adresi saziņai. Varat pievienot arī vienu fotogrāfiju vai nelielu video. 

Ekopadome aicina – būsim atsaucīgi, saudzēsim vidi un, ja vien iespējams, dosim lietām otru dzīvi, pirms izmetam un pērkam jaunu!   

Piekļuves linku atradīsiet savā WhatsApp grupā!