beernudaarzs3-1

 Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde ir     vecākais bērnudārzs pilsētā, kurš darbojas kopš   1951.gada.

 1967. gadā tika nodota ekspluatācijā pašreizējā bērnudārza  ēka ar 120 vietām.

2002.-2010. gadā veikta ēkas un teritorijas renovācija.  Pieejams Wi-Fi  visā ēkā.

 

Iestādē darbojas 6 grupas bērniem no 1 līdz 7 gadu vecumam.

Ikdienā pirmsskolas izglītības iestādi  apmeklē 100 – 120 Gulbenes pilsētas un novada bērni.  

PII  strādā 33 darbinieki. 

3 reizes dienā bērniem  tiek nodrošināta veselīga ēdināšana.

Iestādes telpu uzkopšanai tiek izmantoti videi droši sadzīves tīrīšanas līdzekļi.

Realizējam vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (licence Nr.V-1730, izdota 16.08.2019.).

Programmu papildina tautisko deju, kā arī svešvalodu nodarbības. Ir iespēja apmeklēt sagatavošanas klasi blakus esošajā Mākslas skolā.

Bērniem ar runas attīstības traucējumiem notiek nodarbības pie logopēdes. 

No 2012. gada darbojamies Ekoskolu programmā. 2015. gadā par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā iegūts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs.

No 2015. gada iestāde akreditēta kā EBD uzņemošā un koordinējošā organizācija.

Uzņemšanas noteikumi

 

Tuvākie pasākumi

loading..