4.grupa

Grupas skolotājas: Inese Kuharenko, Sanita Dreimane

Skolotāju palīdze: Dace Cīrule

2018/2019. m.g. grupu apmeklē 3-4 gadus veci bērni.

Dienas ritms

Rotaļnodarbības