Mazā ekopadome

2019./2020.mācību gadā tika izveidota mazā ekopadome, kurā darbojas iestādes vecāko grupu audzēkņi. Šī ir lieliska iespēja bērniem vairāk pētīt, eksperimentēt un praktiski darboties, iepazīstot vidi un dažādus dabas objektus. Nodarbības notiek vienu reizi mēnesī, un tās vada dabaszinātņu maģistre Anna Artistova

***************************************************************************************

Aprīlī un maijā mazās ekopadomes bērni cītīgi strādāja, kopā ar pieaugušajiem veidojot Augu taku pirmsskolas apkārtnē- sēja, stādīja, laistīja augus.  Svarīgs darbs bija izgatavot un pie augiem  izvietot plāksnītes ar sugu nosaukumiem, tos sistematizējot pēc ekosistēmām-platlapju mežs, skuju koku mežs, pļava, purvs. Mazajai ekopadomei ir liels prieks piedalīties dabas daudzveidības   uzlabošanā  mūsu pirmsskolas teritorijā:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.februārī mazā ekopadome pievērsa uzmanību lietai, ko ļoti bieži cilvēki izmanto savā ikdienā- gaisa atsvaidzinātājiem. Iegādājoties preces, diemžēl cilvēki maz pievērš uzmanību piedāvāto preču izcelsmei, sastāvam vai ražošanas procesam. Pircēji nemaz neapzinās, cik lielu postu nodara sev un videi, ikdienā izvēloties nopirkt konkrēto preci un tādējādi ar savu naudu sponsorējot ražotājfirmu.  Gaisa atsvaidzinātāji ir viena no ļoti populārām precēm, ko iespējams iegādāties visdažādākajos veikalos un piedāvātais klāsts ir milzīgs- sev tīkamāko būs grūti neatrast. Mārketingā ir uzburtas brīnišķīgas reklāmas ar skaistiem dabas skatiem, tīriem mājokļiem un laimīgiem cilvēkiem, bet realitātē gaisa atsvaidzinātāji tiek ražoti no cilvēkiem un videi kaitīgām vielām un ražošanā tiek testēti uz dzīvniekiem. Visbiežāk šādi produkti tiek testēti, izmantojot peles, žurkas, trušus, suņus un pērtiķus. Katru dienu šie dzīvnieki cieš neizsakāmas sāpes, savā mūžā nepiedzīvo neko no mums pašsaprotamām lietām- saules gaismas, vēja pūsmas vai zāles pieskāriena ķepām. Šāda veida pētījumi neko nemāca par cilvēku veselību, jo dažādu sugu dzīvnieki absorbē, metabolizē un izvada vielas atšķirīgi no cilvēka. Patiesība ir tāda, ka produktu testēšana, izmantojot dzīvniekus, ir slikta zinātne- tā vienkārši nav uzticama. Aplūkojot mums pieejamā gaisa atsvaidzinātāja sastāvu, izlasījām, ka apraksta beigās ir brīdinājums- neieelpot izsmidzināto! Kādēļ mēs iegādājamies un ikdienā lietojam  produktu, uz kura ir skaidri un gaiši rakstīts brīdinājums mūsu veselībai? Padome dalībnieki pastāstīja, ka lielākoties mājās izvēlas gaisa atsvaidzinātājus no firmas AIR WICK, diemžēl arī šī firma savu produkciju testē uz dzīvniekiem. 

Tādēļ mazā ekopadome nolēma izgatavot paši savus, dabai draudzīgus gaisa atsvaidzinātājus. Bija nepieciešamas tikai trīs pamatsastāvdaļas- burciņa, soda un ēteriskā eļļa. Septiņus no gaisa atsvaidzinātājiem dāvinājām iestādei- katrai grupiņai un administrācijai.

Mazā ekopadome aicina visus pievērst vairāk uzmanības firmām, ko atbalstām, un izvēlēties cruelty free ražotājus. Informāciju par firmām ir iespējams uzzināt PETA mājaslapā: https://stagecrueltyfree.peta.org/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21.janvārī mazās ekopadomes nodarbībā  tika izzināta viena no pēdējā laika vispopulārākajām un
apspriestākajām ekosistēmām ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē -mežs. Bērni apskatīja dažādus sīkkrūmus, ķērpjus, sūnas, koku mizu, zarus, skaidas un piepes, kas bija atnestas no nesen veikta izcirtuma Gulbenes novadā. Izcirtumā atstātās priežu, egļu un bērzu ripas mums ļāva daudz secināt par tur nesen vēl augošo mežu- tas bijis tipisks skujukoku mežs ar bērza piejaukumu, vidējais koku vecums bijis virs 60 gadiem, vecākā no mums pieejamajām ripām bija priedei ar aptuveno vecumu 91 gads. Aplūkojot ripas, secinājām, ka vislabvēlīgākie augšanas apstākļi ir bijuši priedei, bet eglei un bērzam ne tik labi. Skatoties Pasaules Dabas Fonda izveidotas īsfilmas par mežiem, uzzinājām, cik mežā nozīmīga ir mirusī koksne un bioloģiski veci koki, kā arī to, cik daudzām sugām, lai izdzīvotu, mežā ir nepieciešams ugunsgrēks. Veicām arī eksperimentu- sausos ķērpjus un sūnas ieliekot uz piecām minūtēm ūdenī, tie bija uzņēmuši mitrumu un palikuši mīksti un lokani:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.decembrī mazā ekopadome cītīgi skaitīja garām braucošos transportlīdzekļus un pētīja uz tuvākajiem kokiem esošos ķērpjus, kā arī salīdzināja teritoriju gar O.Kalpaka ielu ar teritoriju gar Dzeguzes ielu. Bērni iestādes teritorijā veica pētījumu, lai noteiktu transporta ietekmi uz gaisu, izmantojot ķērpjus kā gaisa tīrības bioindikatorus. Diemžēl rezultāti nav iepriecinoši, gaiss teritorijā ir mēreni piesārņots. Ķērpji, kas aug tīrā gaisā, ir maz sastopami:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ekoskolu rīcības dienu laikā mazā ekopadome veidoja foto kolāžu un aicināja  pirmsskolas saimi vairāk pievērst  uzmanību klimata problēmām:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

25.oktobrī notika mazās ekopadomes pirmā nodarbība. Bērni ne vien izpētīja bērnudārza apkārtni un veica vides novērtējumu, izmantojot emociju sejiņas, bet arī pārrunāja dažādus interesantus notikumus un atradumus dabā: