Jaunumi

Nākamajā mācību gadā- jauns brīvprātīgā darba projekts!

12.aprīlī saņēmām ļoti gaidītu un iepriecinošu vēsti no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras par to, ka mūsu iesniegtais brīvprātīgā darba projekts ”Stronger together”  programmā Eiropas Solidaritātes korpuss ir apstiprināts.

Šajā projektā kā uzņemošā organizācija būs iesaistīta arī Gulbenes 2. PII “Rūķītis”. Šī iestāde pagājušā  gada rudenī pirmā no pretendentēm  valstī  ieguva kvalitātes zīmi darbībai šajā programmā, un  jaunais projekts būs pirmā darba pieredze ārzemju brīvprātīgo jauniešu uzņemšanā,  tādēļ atbalstīsim un konsultēsim kolēģus, strādājot kā koordinatori projektā.

 Jau septembrī abos dārziņos uzņemsim trīs brīvprātīgos jauniešus no Austrijas un Vācijas, ar kuru nosūtošajām organizācijām izveidojusies laba sadarbība,  īstenojot iepriekšējos projektus! Apsveicami ir tas, ka mūsu šī gada  brīvprātīgais jaunietis Florians no Austrijas jau tagad sarakstās ar jauniešiem, tādējādi stāstot par sadzīviskām lietām, uzņemošajām organizācijām un  darbošanās iespējām mūsu novadā.

  Īstenojot jaunās programmas prasības, savstarpēji sadarbosimies ar abu pirmsskolas izglītības iestāžu padomēm un plānosim darbu  tā, lai ieguvēji būtu ne vien paši brīvprātīgie, izglītības iestāžu audzēkņi un viņu vecāki, bet arī daudzi Gulbenes novada ļaudis,  iesaistoties  dažādās aktivitātēs kopā ar jauniešiem.

Projekta  “Stronger together” koordinatore Lāsma Lapkaša