IESTĀDES PADOME

Ieva Mūrmane 1. grupas vecāku pārstāve
Evita Brokāne 2. grupas vecāku pārstāve
Sabīne Jefimova 3. grupas vecāku pārstāve, iestādes padomes vadītāja
Marina Afanasjeva 4. grupas vecāku pārstāve
Laura Boka 4. grupas vecāku pārstāve
Ilona Matīsa 5. grupas vecāku pārstāve
Evita Vanaga- Burķīte 6. grupas vecāku pārstāve
Monika Jurjāne 6. grupas vecāku pārstāve
Dace Nagle iestādes vadītāja
Inita Artistova vadītājas vietniece izglītības jomā
Solvita Boša pirmsskolas skolotāja
Velga Žalima pirmsskolas skolotāja

Izglītības iestādes padomes reglaments

Iestādes padomes sēžu protokoli:

08-09-2020  20-01-2020  31-10-2019  15-04-2019  23-10-2018   17-04-2018  14-11-2017                          16-03-2017  08-12-2016  30-03-2016  03-11-2015