IESTĀDES PADOME

Ieva Mūrmane 1. grupas vecāku pārstāve
Evita Brokāne 2. grupas vecāku pārstāve
Sabīne Jefimova 3. grupas vecāku pārstāve, iestādes padomes vadītāja
Marina Afanasjeva 4. grupas vecāku pārstāve
Laura Boka 4. grupas vecāku pārstāve
Ilona Matīsa 5. grupas vecāku pārstāve
Evita Vanaga- Burķīte 6. grupas vecāku pārstāve
Monika Jurjāne 6. grupas vecāku pārstāve
Dace Nagle iestādes vadītāja
Inita Artistova vadītājas vietniece izglītības jomā
Solvita Boša pirmsskolas skolotāja
Velga Žalima pirmsskolas skolotāja

Iestādes padomes sēžu protokoli: 08-12-2016   30-03-2016   03-11-2015