ADMINISTRĀCIJA

Tālrunis E-pasts
Vadītāja Dace Nagle 64474286, 29163971 pirmsskola1@gulbene.lv
Vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova 29469631 inita.artistova@gulbene.lv
Saimniecības vadītāja Iveta Rinkeviča 64474287 iveta.rinkevica@gulbene.lv
Medicīnas māsa Ilze Keiša 64473816
Lietvede Anna Artistova 64473816 anna.artistova@gulbene.lv