Jaunumi

Informācija vecākiem par E-klases lietošanu

Cien.vecāki!

2020./2021.mācību gadā mūsu pirmsskolā tiek ieviesta tiešsaistes skolvadības sistēma E-klase. 

 

Vecāku/bērnu likumisko pārstāvju pievienošanu E-klasei veic grupu skolotājas, izmantojot vecāku tālruņa numuru.

Pēc jūsu pievienošanās E-klasei lūdzam to izmantot , lai

*sekotu bērnu ikdienai (sadaļā Dienasgrāmata);

*komunicētu e-pasta sarakstē ar iestādes administrāciju un pedagogiem;

*informētu par pirmsskolas kavējumu. Kavējuma pieteikumu lūdzam iesniegt ne vēlāk kā pirmajā kavējuma dienā līdz pulksten 8.30!

Pateicamies par sapratni!