Jaunumi

Pilsoniskā līdzdalība- atbildība pret sevi un citiem

Mūsu pirmsskolas skolotājas Solvita Boša un Lāsma Lapkaša 3.februārī piedalījās Izglītības pārvaldes rīkotajā diskusijā par pilsoniskās līdzdalības veidošanu. Skolotājas pastāstīja, ka šo svarīgo caurviju prasmi bērni ikdienā apgūst, aktīvi iesaistoties Ekoskolas aktivitātēs, sadarbojoties ar brīvprātīgajiem jauniešiem, piedaloties labdarības akcijās.

Sarunu lasiešeit   (4.-5.lpp.)