Jaunumi

Padomā trīsreiz – pirms pērc, pirms izmet, pirms šķiro!

Ekoskolu Rīcības dienas 2021 aizvadītas veiksmīgi!

Šajā gadā Rīcības dienas noritēja laikā no 15.novembra līdz 28.novembrim ar aicinājumu “Īstais brīdis sākt…” Mēs izvēlējāmies, ka ir īstais brīdis sākt samazināt atkritumus, un aicinājām ikvienu cilvēku:

“Padomā trīsreiz – pirms pērc, pirms izmet, pirms šķiro!”

Rīcības dienu ietvaros paveiktie labie darbi:

  • Mazā ekopadome kopā ar savu vadītāju izveidoja video, kurā dalījās ar mūsu pirmsskolas pieredzi atkritumu samazināšanā un izaicināja apkārtējo sabiedrību;
  • Spārītes parkā un pie iestādes sētas novietojām planšeti ar informāciju, cik ilgā laikā dabiskā vidē sadalās dažādas lietas;
  • Visās grupās tika šūti un apgleznoti auduma iepirkumu maisiņi;
  • 5-gadnieku grupas bērniem un iestādes darbiniekiem notika interaktīva nodarbība “Mācies šķirot”, kuru vadīja SIA “Pilsētvides serviss” vadītāja;
  • Visu nedēļu svērām pārtikas pārpalikumus un spriedām, kā samazināt to daudzumu;
  • Vācām makulatūru.

Ekopadome pateicas visiem darbiniekiem, bērniem un vecākiem par atsaucību un čaklu piedalīšanos Rīcības dienu aktivitātēs!

Īpašs paldies pašvaldības darbiniekiem un SIA “Pilsētvides serviss” par atbalstu, praktisku iesaistīšanos un publicitāti!

Paldies par pieņemto izaicinājumu mūsu draugiem Alūksnes PII “Sprīdītis” un Gulbenes 2.PII “Rūķītis”!

Lai arī Ekoskolu rīcības dienas ir aizvadītas, aicinām ikvienu arī turpmāk rūpēties par tīru vidi un samazināt atkritumus!

Ekopadome