Jaunumi

Jaunajā mācību gadā uzsākam Eiropas brīvprātīgā darba projektu!

Ļoti priecīga ziņa- esam ieguvuši vadošās organizācijas kvalitātes zīmi programmas Eiropas solidaritātes korpuss brīvprātīgā darba projektiem (Nr. 2021-1-LV02-ESC50-003765)!

Uzsākam Eiropas brīvprātīgā darba projektu (Nr. 2021-1-LV02-ESC51-VTJ-000037280),  kurā strādāsim kopā vēl ar trīs novada iestādēm – Gulbenes 2. PII Rūķītis, Lejasciema PII Kamenīte un Gulbenes novada bibliotēku. Projekta ietvaros darbosies pieci brīvprātīgie jaunieši no Austrijas, Vācijas un Itālijas! Plānojam solidaritātes aktivitātes ne vien bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Veiksmi jauniešiem un visām uzņemošajām organizācijām!