Jaunumi

Ekoskolā aizvadīts darbīgs mācību gads

Starptautiskajā Āra nodarbību dienā mūsu pirmsskolā notika Ekoskolas gada tēmas noslēguma pasākums. Šajā mācību gadā mūsu Ekoskolas tēma bija enerģija, tādēļ 20.maijā kopā ar mūsu brīvprātīgajiem jauniešiem organizējām Enerģisko dienu ar dažādām interesantām un izzinošām aktivitātēm bērniem. Laika apstākļi bija īpaši labvēlīgi vēja enerģijas pētīšanai, izmantojot pašgatavotas vējdzirnaviņas, vēdeklīšus, lidspalvas un pat gaisa pūķus un ziepju burbuļus. Ar lielu interesi bērni vēroja, kā enerģiju rada ūdens plūsma, un bija pārsteigti uzzinot, ka tieši saules enerģijas ietekmē tik ātri no bruģa “pazūd” viņu ar ūdeni zīmētie zīmējumi. Protams, neiztikām arī bez atraktīvām dejām! Pasākuma noslēgumā bijām gandarīti, novērtējot, ka mācību gada laikā bērni daudz ko jaunu uzzinājuši par šo tēmu. Uz jautājumu “Kas ir enerģija?” saņēmām ļoti pārliecinošas atbildes – vējš, gaisma, siltums, elektrība, zibens, ūdens. Bērni zina, ka enerģija ir, kad ir jautri, silti un gribas patrakot, ka enerģiju sniedz ēdiens, un to var atjaunot guļot.

Pavasara sezonā čakli darbojāmies arī citās Ekoskolas tēmās.
Iestādes teritorijā turpinājām pētīt un vairot dabas daudzveidību. Kopīgiem bērnu un pieaugušo spēkiem mūsu Augu taka ir ieguvusi gan koka sētiņas, gan jaunas augu sugas pļavā un zem ozoliem.

Esam uzsākuši sadarbību ar ornitologu Elviju Kantānu, kurš 6-gadniekiem vadīja aizraujošu nodarbību par putniem un palīdzēja apzināt, kādu sugu putni ir apmetušies mūsu apkārtnē. Bijām patīkami pārsteigti, uzzinot, ka pirmsskolas apkārtnē iespējams pamanīt pat līdz 50 sugu putniem un vienu no teritorijā augošajām priedēm par ligzdošanas vietu ir izvēlējies Latvijā īpaši aizsargājamais putns – vidējais dzenis. Īpašs piedzīvojums mūsu audzēkņiem bija piedalīšanās melno mušķērāju gredzenošanā.

Viena no Ekoskolas pamattēmām ir atkritumi. Svarīgākā atziņa, ko vēlamies iemācīt bērniem savā Ekoskolā, ir atkritumu samazināšana ikdienā. Nākamais solis – to otrreizēja izmantošana. Tādēļ jauno mācību siltumnīcu, kurā plānojam audzēt tomātus un citus dārzeņus, kopīgiem spēkiem veidojām no izlietotām plastmasa pudelēm. Paldies visiem, kuri atsaucās mūsu lūgumam un palīdzēja savākt izejmateriālus šī projekta īstenošanai!
Ekoskola – tas nozīmē daudz pētnieciska rakstura nodarbību ārā, daudz kustību aktivitāšu svaigā gaisā. Ikgadējās velo dienas bērniem vienmēr ir īpašs piedzīvojums. Šoreiz, atsaucīgo pašvaldības policistu pavadīti, devāmies velo braucienā uz Spārītes parku. Pa jaunajiem grantētajiem celiņiem velosipēdi ripoja lieliski!

Vasaru sagaidām, aktīvi piedaloties LTSA organizētajā Eiropas jūdzē, krusu šķērsu izstaigājot savu pilsētu un aizrautīgi krājot noietos kilometrus.
Gan bērniem, gan pieaugušajiem Ekoskolā dienas rit aktīvi un darbīgi, mācoties un iesaistoties praktiskās rīcībās dabas daudzveidības un vides ilgtspējas saglabāšanā. 

Lai saulaina un zaļiem darbiem bagāta vasara!

Ekoskolas koordinatore Inita Artistova