Jaunumi

Paldies akcijas “Taupi enerģiju- izmanto abas papīra puses!” dalībniekiem

Akcija ir noslēgusies, un ekopadome sirsnīgi pateicas visiem atsaucīgajiem dalībniekiem gan mūsu pirmsskolā, gan Gulbenes 2.PII “Rūķītis”, gan Stāķu PII!

Akcijas darbus  un rezultātus apskatiet šeit!