Jaunumi

Paldies visiem aktīvajiem un atsaucīgajiem Ekoskolu Rīcības dienu 2020 dalībniekiem!

2020.gada Ekoskolu Rīcības dienas #LabieDarbiPlanētai aizvadītas godam!

Ekopadome sirsnīgi pateicas visiem mazajiem un lielajiem – čaklajiem, atsaucīgajiem, aktīvajiem un radošajiem Rīcības dienu  dalībniekiem:

  • mūsu pirmsskolā,
  • Gulbenes novada vidusskolā,
  • Gulbenes Valdorfa skolā,
  • Gulbenes 2.PII “Rūķītis”!

Mēs cītīgi vācām makulatūru un izlietotās baterijas,  izgatavojām sev rotaļlietas no otrreiz izmantojamiem materiāliem un pat izmēģinājām darināt papīru, mēs vairāk mācījāmies ārā, svaigā gaisā, un centāmies pārvietoties dabai draudzīgā veidā.

Mēs visi kopā ne vien paši katru dienu  paveicām kādu labu darbu, bet arī klātienē un sociālajos tīklos informējām un iesaistījām apkārtējo sabiedrību videi draudzīgās rīcībās.

Pateicamies par atbalstu un palīdzību mūsu novada pašvaldības un bibliotēkas darbiniekiem!

 
Vairāk foto šeit un šeit!
Lai arī Rīcības dienas pagājušas, aicinām un rosinām labos darbus planētai turpināt savā ikdienā.
Kopā mēs varam daudz!