Jaunumi

Ekopadomes aicinājums mūsu pirmsskolas saimei Ziemassvētku gaidīšanas laikā

Pirms gada izteiktais aicinājums tikpat aktuāls arī šajā svētku laikā: