Jaunumi

Apsveicam un lepojamies!

Ikgadējā pedagogu  konferencē 2022.gada 26.augustā ar

Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstiem  tika godinātas:

Inese Kuharenko– par ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā;

Alla Miņina– par ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā;

Inita Rozīte– par ieguldījumu un Gulbenes novada izglītības jomas popularizēšanu, piedaloties Skola2030 reģionālajā skolotāju pieredzes konferencē “Praktiski. Lietpratībai”.

Sirsnīgi sveicam!