Jaunumi

Aicinām darbā medmāsiņu!

Aicinām pieteikties darbā uz Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas iestāžu un skolu māsas (profesijas kods 2221 34) amatu (0.5 amata likme) uz noteiktu laiku.

Piedāvājam
*­ mēnešalgu atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu
un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem;
­ * iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
­ * radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
­ * stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Galvenie amata pienākumi:
­- sniegt medicīnisko palīdzību bērniem un personālam;
­ -kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt bērnu dzīvības un veselības aizsardzību;
­ -atbildēt par tīrīšanas/ dezinfekcijas un paškontroles režīma aktualizēšanu un īstenošanu iestādē;
­ -kārtot normatīvajos aktos noteikto izglītojamo medicīnisko dokumentāciju;
­ -veikt medicīnisko dokumentu reģistru E-klasē;
­ -plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;
­ -kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu iestādes telpās un teritorijā;
­ -atbildēt par epidemioloģisko pasākumu ievērošanu;
­ -komplektēt pirmās palīdzības aptieciņas;
­ -uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas kvalitāti un norisi;
­ -popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes
mācību un audzināšanas procesā;

-­ konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos;
­ -citi pienākumi atbilstoši amata aprakstam.

Prasības pretendentiem:
­ * Ministru Kabineta noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu
(māsu) reģistrā;
­ * prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus;
­ * prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
­ * psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un komunikatīvās prasmes;
­ * valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
­ * prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
­ *ievērot stingru konfidencialitāti;
* ­ lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto
regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātam.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
– CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;
– izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Tālrunis informācijai: 29469631